Linki

Słowniki

Otwarta nauka – hasła encyklopedyczne – opracowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polityka naukowa – słownik encyklopedyczny – opracowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Informacje ogólne

Digital Scholarship – witryna poświęcona problematyce długoterminowego przechowywania, zabezpieczania i udostępniania treści naukowych w środowisku cyfrowym; zawiera obszerną bibliografię merytoryczną dotyczącą informacji naukowej w dobie cyfrowej, repozytoriów oraz otwartego dostępu w nauce.

Misleading Open Access Myths – strona prowadzona przez BioMed Central, wydawcę czasopism w modelu otwartym, na której znaleźć można krytyczne omówienie błędnych stereotypów dotyczących otwartego dostępu.

Open Access Directory – na bieżąco aktualizowana najobszerniejsza baza odsyłaczy do repozytoriów, projektów, blogów, kalendarzy wydarzeń, etc. związanych z otwartym dostępem; prowadzona przez społeczność OAD (do której może przystąpić każdy pod warunkiem założenia konta użytkownika).

Open Access Overview – prezentacja podstawowych informacji na temat otwartego dostępu.

Open Access Webliography – bibliografia źródeł elektronicznych związanych z szeroko rozumianą problematyką otwartego dostępu; zawiera informacje o publikacjach w zakresie m.in. prawa autorskiego i licencji, repozytoriów, oprogramowania, deklaracji oraz projektów.

Serwis Richarda Poyndera – wortal prowadzony przez niezależnego dziennikarza, poświęcony zagadnieniom z obszaru otwartej nauki, nowych technologii, własności intelektualnej oraz otwartego dostępu; w serwisie m.in. blog Open and Shut? orazwywiady z osobami działającymi na rzecz otwartego dostępu.

 

Informacje bieżące

Digital Koans – blog Charlesa W. Bailey'a, Jr. (University of North Carolina at Chapel Hill) prowadzony od kwietnia 2005 roku.

Open Access News – blog prowadzony przez Petera Subera (Harvard University) od maja 2002 do kwietnia 2010 roku; ważne źródło informacji na temat rozwoju ruchu otwartego dostępu.

SPARC newsletter – newsletter rozsyłany przez międzynarodowe stowarzyszenie bibliotek naukowych i akademickich The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), dotyczący otwartego systemu komunikacji w nauce.

 

Projekty

OpenAIREplus – projekt poświęcony budowie europejskiej infrastruktury otwartego dostępu drugiej generacji.

 

Otwarte wydawnictwa

Czasopisma elektroniczne AGH – Wydawnictwa AGH od marca 2011 roku udostępniają w modelu otwartym artykuły opublikowane na łamach czasopism elektronicznych wydawanych przez tę uczelnię.

Hindawi Publishing Corporation – wydawca ponad 500 recenzowanych czasopism naukowych z różnych dziedzin wiedzy publikowanych w wolnym dostępie.

 

Organizacje wspierające otwartą naukę

Confederation of Open Access Repositories (COAR) – międzynarodowa konfederacja promująca nowe możliwości dystrybucji i wykorzystywania wiedzy za pośrednictwem repozytoriów cyfrowych funkcjonujących w otwartym dostępie.

Creative Commons – organizacja promująca idee otwartego dostępu oraz wolnych licencji, która wypracowała narzędzia prawne umożliwiające udostępnianie treści na zasadzie "pewne prawa zastrzeżone".

Creative Commons Polska – strona polskiego oddziału Creative Commons.

E-naukowiec – serwis udostępniający i promujący w sieci książki naukowe i edukacyjne z różnych dyscyplin wiedzy; publikuje recenzowane prace na licencji Creative Commons.

Electronic Information for Libraries (EIFL) – organizacja działająca na rzecz dostępności informacji naukowej w postaci cyfrowej w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową.

EIFL Polska – strona polskiego koordynatora projektu EIFL.

Joint Information Systems Commitee (JISC) – stowarzyszenie powołane w Wielkiej Brytanii w celu wspierania rozwoju wyższej edukacji i nauki w oparciu o nowe technologie.

Koalicja Otwartej Edukacji – porozumienie organizacji i instytucji mających na celu kształtowanie i promowanie otwartej edukacji w Polsce.

Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) – stowarzyszenie wydawców naukowych publikujących w modelu otwartym.

Public Knowledge Project – inicjatywa promująca wykorzystywanie nowych technologii do dystrybucji wiedzy, wspierająca otwarty dostęp i oferująca oprogramowanie ułatwiające publikowanie w modelu otwartym.

Scholary Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) – powołane do życia w 1998 roku międzynarodowe stowarzyszenie placówek badawczych, ośrodków akademickich i bibliotek.

SPARC Europe – europejski oddział SPARC powstały w 2001 roku.

 

 

Additional information