Analizy

W sekcji Analizy prezentujemy różnorodne materiały (artykuły, komentarze, wywiady) podejmujące tematykę związaną z szeroko pojmowaną otwartością w badaniach naukowych. Zagadnienia otwartości sąsiadują tu również z innymi tematami, które czasem wprost, zaś innym razem mniej bezpośrednio dotyczą sytuacji w obszarze otwartej nauki. Przedstawiane treści nie tworzą jednorodnej całości, ani nie są wyrazem jednolitego stanowiska. Nie powinny być także traktowane jako tożsame z oficjalnym programem działania Platformy Otwartej Nauki ICM UW.

Case studies
Otwieranie nauki w praktyce
Nauka Otwartość Świat
Światowe rozwiązania w obszarze otwartej nauki
Opinie
Otwartość w nauce z różnych perspektyw
Recenzje
Omówienie publikacji podejmujących tematykę otwartości w nauce
Rozmowy
Wywiady z ekspertami
 

 

 

 

 

 

 

Additional information