Publikacje

Publikacje, tłumaczenia i opracowania eksperckie dotyczące otwartej nauki

 

Polskie tłumaczenie Rekomendacji z okazji 20. rocznicy BOAI

Opracowane przez zespół Platformy Otwartej Nauki tłumaczenie Rekomendacji wydanych z okazji 20. rocznicy Budapeszteńskiej Inicjatywy Otwartego Dostępu (Budapest Open Access Initiative - BOAI). Zbiór rekomendacji opartych na pierwotnych zasadach, aktualnych okolicznościach oraz komentarzach koleżanek i kolegów ze wszystkich dziedzin nauki i obszarów świata wydany został przez komitet sterujący BOAI w 2022 r.

 

Przewodnik po otwartej nauce

 

Raport ICM

Otwarty dostęp w instytucjach naukowych

 

Raport ICM

Analysis of Economic Issues Related to Open Access to Scientific Publications

 

Raport ICM

Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza

(EN) Open Science in Poland 2014. A Diagnosis

 

Ekspertyza ICM

Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych

 

Krzysztof Siewicz

Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne

 

Krzysztof Siewicz

Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne

 

Broszura

Otwarty dostęp - szansa czy konieczność? Jak promować otwarty dostęp?

W październiku w ramach Open Access Week 2013 Centrum Otwartej Nauki zorganizowało warsztaty "Otwarty dostęp - szansa czy konieczność?", o których bardziej szczegółowo pisaliśmy tutaj. Opracowanie podsumowujące wnioski ze spotkania zostało opublikowane w postaci osobnej broszury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information