Konferencja PUBMET 2023

W dniach 13-15 września 2023 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja PUBMET poświęcona komunikacji naukowej w kontekście otwartej nauki.

 

 

Tegoroczna edycja poświęcona będzie nowym wyzwaniom w zakresie otwartej komunikacji naukowej, związanym m.in. z finansowaniem publikacji w otwartym dostępie, wdrażaniem zmian w ewaluacji działalności naukowej, rozwojem infrastruktur otwartej nauki czy zwiększaniem świadomości roli i znaczenia otwartego udostępniania rezultatów badań.

Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej, możliwy jest udział online. Wstępny program wraz z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi rejestracji i opłat dostępny jest na stronie konferencji.

Open Science Fair 2023

W dniach 25-27 września 2023 r. odbędzie się w Madrycie konferencja Open Science Fair, organizowana w tym roku pod hasłem „Charting the course: reimagining open science for next generations”.

 

 

Wydarzenie będzie okazją do integrowania i wzmocnienia społeczności skupionych wokół różnych inicjatyw, rozpoznania przestrzeni wspólnych działań i możliwych synergii, a także wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania otwartej nauki. Organizatorzy zaproponowali kilka motywów przewodnich: reforma systemu ewaluacji, relacje pomiędzy otwartą nauką a AI, innowacje w systemie publikacji naukowych, dane FAIR, oprogramowanie i software, otwartość w badaniach i edukacji, angażowanie społeczeństwa i nauka obywatelska. 

Wydarzenie organizowane jest przez OpenAIRE we współpracy z hiszpańską Fundacją na rzecz Nauki i Technologii FECYT i hiszpańskim Ministerstwem Nauki i Innowacji. 

Open Science Conference 2023

W dniach 27-29 czerwca 2023 r. odbędzie się 10. edycja Open Science Conference.

Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat praktycznych i technicznych rozwiązań sprzyjających wdrażaniu otwartej nauki, a także najnowszych osiągnięć w światowym ruchu na rzecz otwartej nauki.

Organizatorzy zwracają uwagę na przykład na apele o otwarte udostępnianie rezultatów badań formułowane w odpowiedzi na globalne kryzysy czy na aktualne dyskusje na temat relacji pomiędzy otwartą nauką, edukacją obywatelską w zakresie nauki i równym dostępem do wiedzy. W programie konferencji znalazły się wykłady, warsztaty oraz sesje networkingowe.

Udział w konferencji jest odpłatny (opłata wynosi 50 euro). Pełny program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia.

3. edycja Open Science Train the Trainer Bootcamp

W dniach 22-26 maja 2023 odbędzie się kurs skierowany do bibliotekarzy, stewardów danych i osób wspierających badania oraz planujących prowadzenie szkoleń dotyczących otwartej nauki.

 

Celem inicjatywy jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat otwartej nauki, doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania wymogów i dobrych praktyk w tym zakresie, zapoznanie uczestników z przydatnymi narzędziami i oprogramowaniem służącym do udostępniania rezultatów badań, kształcenie kompetencji do radzenia sobie z trudnymi zagadnieniami oraz rozwijanie społeczności trenerów. Pięciodniowe szkolenie odbędzie się online w formie łączącej interaktywne spotkania i warsztaty z indywidualnymi zadaniami.

Poziom szkolenia określony został na średniozaawansowany. Uczestnicy powinni mieć podstawową wiedzę na temat otwartej nauki, w tym na temat otwartego publikowania oraz zarządzania danymi badawczymi. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 kwietnia. Więcej informacji na temat kursu znaleźć można na stronie OpenAIRE

Additional information