Konferencja KE podsumowująca konsultacje nt. Nauki 2.0

W dniach 2223 czerwca w Brukseli odbędzie się konferencja "A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation" organizowana przez Komisję Europejską. Wydarzenie to będzie m.in. okazją do podsumowania konsultacji 'Science 2.0: Science in transition', które prowadzono od lipca do września ubiegłego roku.

Nauka 2.0 to ogólny termin mający opisywać zmiany zarówno w samym sposobie prowadzenia badań, jak i w organizacji nauki w wymiarze systemowym. Na zmieniającą się dynamikę badań naukowych mają wpływ przede wszystkim takie czynniki, jak: rozwój technologii cyfrowych, zglobalizowanie środowiska naukowego zachodzące dzięki nowym narzędziom komunikacji oraz potrzeba sprostania tzw. wielkim wyzwaniom (Grand Challenges) współczesności.

Naukę 2.0 można również scharakteryzować, wskazując na następujące zjawiska widoczne obecnie w badaniach naukowych:

  • Wzrost produkcji naukowej, z czym wiąże się większe znaczenie otwartości w nauce: chodzi zarówno o otwarty dostęp do wyników badań, jak i o możliwość swobodnej współpracy badaczy (nierzadko pochodzących z różnych zakątków świata). Kategoria otwartego dostępu obejmuje w tym przypadku dostęp do szeroko rozumianej informacji naukowej: artykułów, danych badawczych oraz innych form komunikacji naukowej, jak monografie, prace dyplomowe, materiały pokonferencyjne etc.
  • Nauka zasilana danymi, czyli prowadzona w oparciu o wielkie zbiory danych poddawane analizie przez komputery o dużych mocach obliczeniowych, uwzględniająca lawinowy przyrost danych z każdym kolejnym rokiem.
  • Poszerzenie grona osób uczestniczących w badaniach – niespotykana dotąd ilość danych oraz rozwój narzędzi komunikacji pozwala włączać do prac badawczych także osoby formalnie spoza świata naukowego, które mogą być pomocne w przeprowadzaniu czynności niewymagających specjalistycznych kompetencji (tzw. nauka obywatelska).
  • Wzrost znaczenia udziału obywateli i organizacji społecznych w ukierunkowywaniu badań naukowych, m.in. w stronę rozwiązywania problemów trapiących społeczeństwa

Konsultacje 'Science 2.0: Science in transition' miały za zadanie rozpoznanie społecznego potencjału Nauki 2.0 oraz przydatności ewentualnych działań politycznych w tym zakresie. Były skierowane do uczelni, instytucji badawczych i finansujących badania, akademii, bibliotek, stowarzyszeń i wydawców naukowych oraz przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z sektorem nauki.

Głównymi celami konsultacji było określenie wśród interesariuszy Nauki 2.0 stopnia świadomości zachodzących zmian oraz wyzwań i możliwości związanych z tą sytuacją, a także rozpoznanie możliwych działań w obszarze politycznym ukierunkowanych na wzmocnienie konkurencyjności europejskiej nauki.

Więcej informacji na temat konferencji oraz Nauki 2.0 tutaj.
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information