„Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” – nowy raport PON

Ukazał się nowy raport Platformy Otwartej Nauki zatytułowany „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych”.  Został on napisany z myślą o osobach odpowiedzialnych za upowszechnianie dorobku instytucji naukowych: kadrze kierowniczej, redaktorach repozytoriów i bibliotekarzach, ale także o pracownikach działów promocji, centrów transferu technologii i działów prawnych.

Publikację można traktować jako uzupełnienie raportu „Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza”, w którym zespół PON zbadał stan otwartości w polskiej nauce w 2014 r. Jej zasadnicza część ma charakter praktyczny i może stanowić pomoc w realizacji zaleceń zawartych w przyjętym przez MNiSW dokumencie Kierunki rozwoju otwartego dostępu w Polsce.

Raport składa się z sześciu rozdziałów, pogrupowanych w dwie części. Część I, „Rozwiązania światowe i lokalne okoliczności”, poświęcona jest politykom otwartości na przykładzie czterech instytucji naukowych z USA, Francji, Szwajcarii i Węgier (rozdział 1) oraz omówieniu wyników badania fokusowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli polskiego środowiska naukowego (rozdział 2).

Część II, „Otwarty dostęp w polskich instytucjach naukowych – rekomendacje” zawiera propozycje rozwiązań, których przyjęcie zapewni instytucji naukowej efektywne wdrożenie otwartego modelu.

I tak w rozdziale 3 przedstawione zostały propozycje dostosowanej do polskiego prawa polityki otwartości, zobowiązującej pracowników danej instytucji do publikowania w modelu otwartym. Rozdział 4 został poświęcony działalności wydawniczej, a rozdział 5 – repozytoriom. Stanowi on najbardziej techniczną część raportu i adresowany jest głównie do redaktorów i obsługi repozytoriów. Szczegółowo omawiana jest w nim kwestia widoczności zasobów repozytoriów w wyszukiwarkach, przede wszystkim w Google Scholar.

Ostatni rozdział wprowadza czytelnika w podstawowe aspekty działań komunikacyjnych i informacyjnych związanych z politykami otwartości; skuteczne wdrożenie modeli otwartych w instytucjach naukowych wymaga sprawnej komunikacji, zwłaszcza między władzami instytucji a naukowcami. Pracownicy naukowi powinni z jednej strony uzyskać wsparcie w zakresie posługiwania się odpowiednimi narzędziami, a z drugiej – rozumieć i akceptować wprowadzane zmiany.

Raport pod redakcją Jakuba Szprota został opracowany w ramach działań Platformy Otwartej Nauki przez zespół autorów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (Wojciech Fenrich, Tomasz Lewandowski, Krzysztof Siewicz, Michał Starczewski, Lidia Stępińska-Ustasiak, Jakub Szprot). Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information