Zbliża się koniec projektu FOSTER

Ważnym aspektem rozwijania otwartości w nauce jest prowadzenie działań edukacyjnych; przekazywanie wiedzy o szansach i możliwościach wykorzystania otwartych modeli przez różne grupy zainteresowanych. Temu celowi poświęcony był projekt FOSTER, rozpoczęty w lutym 2014 r. Spotkanie podsumowujące dwa i pół roku wspólnych prac odbyło się 28 czerwca 2016 r. w bibliotece uniwersyteckiej w Helsinkach.


FOSTER miał na celu wsparcie różnych grup interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem młodych badaczy. Efekty projektu osiągane były dwutorowo. Po pierwsze, poprzez wsparcie stacjonarnych szkoleń: odbyło się 128 wydarzeń w 24 państwach należących do Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA). Bezpośrednimi organizatorami były lokalne instytucje, doskonale znające miejscowe uwarunkowania. FOSTER zapewniał środki finansowe oraz, w miarę potrzeby, wsparcie eksperckie. W Polsce z tej formy pomocy skorzystało Centrum Cyfrowe, które dzięki wsparciu merytorycznemu Platformy Otwartej Nauki przeprowadziło szkolenia m.in. dla pracowników Narodowego Centrum Nauki.

 

Drugim sposobem prowadzenia działań w projekcie było zbudowanie i prowadzenie portalu e-learningowego FOSTER. Zgromadzono na nim 1777 materiałów szkoleniowych (z reguły pierwotnie wytworzonych w innym kontekście i udostępnionych na licencjach Creative Commons). Zostało również opracowanych 15 kursów e-learningowych w czterech językach, które pozwalają usystematyzować i rozszerzyć wiedzę o otwartej nauce bez wychodzenia z domu. W polskiej wersji językowej zostały opracowane dwa kursy: Wprowadzenie do otwartej nauki oraz Pilotaż otwartych danych badawczych w programie Horyzont 2020. 8 kursów miało swoją edycję moderowaną.

Zakończenie projektu nie oznacza oczywiście zamknięcia portalu, który nadal będzie służył wszystkim zainteresowanym pogłębieniem wiedzy o otwartej nauce. Partnerzy projektu zachęcają do korzystania ze zgromadzonych zasobów, a także do ich powiększania. Każdy, kto stworzył wartościowe materiały dotyczące otwartej nauki, niezależnie od formy (artykuł, prezentacja, infografika, wideo, etc.) jest zaproszony do udostępnienia ich na portalu. Każdy może również skorzystać z kreatora kursów e-learningowych.

Projekt FOSTER, finansowany był ze środków 7 Programu Ramowego,był realizowany przez konsorcjum składające się z 13 instytucji z 8 państw. Polskim partnerem projektu było ICM UW.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information