Open Research Funders Group

15 grudnia 2016 r. osiem organizacji finansujących badania ogłosiło powstanie Open Research Funders Group (ORFG). Celem ORFG jest działanie na rzecz większej otwartości i swobodniejszej wymiany zarówno publikacji naukowych, jak i danych badawczych. To z kolei ma przynieść zysk na cztery sposoby: przyspieszenie postępu nauki poprzez zmniejszenie opóźnienia komunikacji naukowej, zmniejszenie luk stojących na przeszkodzie wymianie informacji, zwiększenie ponownego wykorzystania badań naukowych oraz lepsze systemowe nagradzanie innowacji.

Grupa powstała w wyniku wspólnych rozmów interesariuszy otwartego dostępu zorganizowanych przez SPARC i Robert Wood Johnson Foundation. Członkowie-założyciele grupy ORFG są znani w Stanach Zjednoczonych i na świecie z działalności promującej otwartość: Afred P. Sloan Fondation, American Heart Association, Bill & Melinda Gates Foundation, Doris Duke Charitable Foundation, John Templeton Foundation, Laura and John Arnold Foundation, Open Society Foundations oraz wspomniana Robert Wood Johnson Foundation. Przeznaczają razem około 5 miliardów dolarów rocznie na granty.

 


ORFG planuje regularne obrady, których celem będzie wypracowanie wytycznych dla instytucji finansujących badania mających zmaksymalizować powszechny dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych. Dodatkowym celem jest identyfikacja możliwości rozwoju infrastruktury sprzyjającej zwiększaniu poziomu otwartości nauki. Na tym polu ORFG będzie wspomagana i koordynowana przez SPARC. Zrzeszone organizacje planują wymieniać się doświadczeniami z zakresu opracowywania i wprowadzania polityk otwartego dostępu.

Open Research Funders Group zapewnia instytuacjom finansującym badania naukowe niepowtarzalną okazję do wytworzenia wspólnego stanowiska. Ten głos będzie wyraźnie słyszalny w dyskusjach dotyczących otwartego dostępu, otwartych danych badawczych i otwartej nauki - twierdzi dr Trevor Mundel, prezes Działu Zdrowia Światowego w Bill & Melinda Gates Foundation - Zwielokrotnia ona nasze dotychczasowe wysiłki prowadzące do tego, by badania, które finansujemy i wiedza, która jest przez nie generowana, były powszechnie dostępne. American Heart Association z niecierpliwością wyczekuje wymiany doświadczeń z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności - dodaje dr Ivor Benjamin, szef Komisji Badań American Heart Association.

Więcej na temat ORFG można dowiedzieć się na stronie www.orfg.org. Do współpracy zaproszone są wszystkie organizacje non-profit, których działalność poświęcona jest działalności charytatywnej, edukacyjnej lub w inny sposób służących dobru publicznemu. Potencjalni członkowie muszą finansować lub bezpośrednio podejmować badania naukowe, wybierać grantobiorców na podstawie obiektywnych i jasno udokumentowanych procedur oraz publikować listę przyznanych przez siebie grantów w trybie raportów rocznych lub w postaci informacji umieszczonej na stronie internetowej organizacji.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information