RDA meets researchers in Poland

1 lutego 2017 odbyło się w Warszawie seminarium „RDA meets researchers in Poland”, w czasie którego przedstawiciele tej organizacji zachęcali polskich naukowców do włączenia się w jej prace. Było to pierwsze wydarzenie z udziałem Research Data Alliance (RDA) w tej części Europy. RDA jest międzynarodową organizacją, która powstała w 2013 roku i której celem jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi oraz różnymi podmiotami i krajami. Ze strony polskiej organizatorem seminarium było ICM UW, które jesienią zeszłego roku dołączyło do RDA jako instytucja członkowska. Wśród uczestników seminarium znaleźli się naukowcy, bibliotekarze i redaktorzy repozytoriów z różnych dziedzin nauki i z różnych jednostek naukowych w Polsce, pracujący z danymi lub zainteresowani problematyką wymiany danych naukowych.

W pierwszej części przedstawiciele RDA Europe zaprezentowali działalność tej organizacji. Leif Laaksonen, dyrektor IT Center for Science (CSC) w Helsinkach, a zarazem koordynator RDA Europe, oraz Francoise Genova, dyrektorka Strasbourg Astronomical Data Centre oraz członek RDA Technical Advisory Board, omówili cele i sposoby działania RDA.

Francoise Genova

Członkiem RDA może zostać instytucja lub organizacja (wnosząca składkę członkowską) lub osoba indywidualna – ze świata nauki lub biznesu – jeżeli jest zainteresowana tematem. Członkostwo indywidualne nie wiąże się z żadnymi opłatami, wymagana jest jedynie deklaracja poparcia dla sześciu głównych celów RDA (Guiding Principles). Członkowie mogą brać udział w zjazdach plenarnych oraz w pracach grup roboczych, które są kluczowym aspektem działalności RDA. Grupy robocze muszą mieć jasno zdefiniowany cel i grupę odbiorców (przyszłych użytkowników rozwiązania, które zaproponują); mają 18 miesięcy czasu na wspólną pracę nad postawionym problemem. W ciągu niespełna czterech lat istnienia RDA już ponad 10 grup wypracowało konkretne propozycje dotyczące takich kwestii jak na przykład standardy cytowania danych, certyfikacja repozytoriów danych, czy zapewniające interoperacyjność standardy publikowania danych dotyczących pszenicy. Jak widać, grupy robocze mogą zajmować się zarówno sprawami ważnymi dla całej społeczności akademickiej (jak cytowanie danych), jak i takimi, które dotyczą wybranej społeczności badawczej (badania nad pszenicą). Odbywające się dwa razy do roku zjazdy plenarne stanowią okazję do spotkań dla grup roboczych i luźniejszych grup zainteresowań, a także do zawiązywania nowych grup i inicjatyw. Ważnym aspektem są też sesje Birds-of-a-Feather, które są formą zgłoszenia problemu lub tematu wartego rozważenia i mogą doprowadzić do powstania nowej grupy.

Leif Laaksonen

Ważnym aspektem działania RDA jest jej oddolność; RDA zajmuje się tym, co jej członkowie uznają za ważne i nad czym sami chcą pracować. Francoise Genova przekonywała, że wszyscy członkowie mają już jakieś potrzeby, gdy dołączają do RDA, i że warto uczestniczyć w pracach RDA w taki sposób, by uzyskiwać rozwiązania swoich własnych problemów. Podkreślała też, że jest to forum otwarte, międzynarodowe, a zarazem neutralne, gdzie o sprawach takich, jak wymiana danych dotyczących rolnictwa czy dane zbierane przez drony można rozmawiać w oderwaniu od kwestii politycznych.

W drugiej części spotkania swoją działalność związaną z wymianą danych badawczych prezentowały polskie akademickie centra superkomputerowe: ICM UW z Warszawy, PCSS z Poznania i ACK Cyfronet z Krakowa. Prezentacje ze spotkania będą dostępne na stronie seminarium.

Marta Hoffman-Sommer

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information