Od informacji do wiedzy

PubMed Central jest ikonicznym otwartym repozytorium publikacji naukowych z obszaru nauk biomedycznych. Mniej znane są pokrewne repozytoria, takie jak Europe PubMed Central. Jakie są korzyści dla naukowców z istnienia tego serwisu? O tym mówi Maria Levchenko, odpowiedzialna za komunikację EPMC. W rozmowie z Martą Hoffman-Sommer podkreśla stosowanie narzędzi analitycznych wbudowanych w serwis. EPMC nie jest tylko repozytorium tekstów. Poprzez zastosowanie metod text and data miningu użytkownicy otrzymują możliwość posługiwania się zgromadzonymi publikacjami w nowy sposób. Literatura naukowa staje się pomostem, dzięki któremu użytkownik może przejść od informacji do wiedzy.

Levchenko porusza również zagadnienie opracowywania deponowanych danych. Jaka jest rola repozytoriów, które nie strukturyzują przechowywanych danych? A co za tym idzie: czy należy przeciwdziałać rozproszeniu i fragmentaryzacji danych? Zdaniem Levchenko potrzebne jest podejście elastyczne, odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności.
Maria Levchenko

Rozmowa pokazuje, że przy planowaniu udostępniania zasobów naukowych należy uwzględnić więcej aspektów, niż samo zgromadzenie zasobów w postaci cyfrowej. Ważne jest strukturyzowanie informacji w całym systemie nauki oraz przekształcanie informacji w wiedzę.

Rozmowa dostępna jest w wersji anglojęzycznej oraz w polskim tłumaczeniu.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information