9. zjazd plenarny Research Data Alliance – Barcelona 2017

W dniach 4-7 kwietnia 2017 odbył się w Barcelonie kolejny – dziewiąty już – zjazd plenarny Research Data Alliance (RDA). Głównym celem działań RDA jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi oraz różnymi podmiotami i krajami. W zjazdach plenarnych, odbywających się co pół roku, mogą uczestniczyć wszyscy członkowie RDA. Kluczowym aspektem działalności RDA są grupy robocze i grupy zainteresowań (working groups, interest groups), w ramach których członkowie organizacji pracują wspólnie nad rozwiązaniami konkretnych problemów związanych z udostępnianiem danych badawczych. W czasie zjazdów plenarnych członkowie grup spotykają się i mają okazję toczyć dyskusje na żywo. W Barcelonie odbyło się kilkadziesiąt spotkań różnych grup RDA.

 

logo

 

Celem każdej grupy roboczej jest zaproponowanie rozwiązania – w postaci wskazówek, zaleceń lub spisu dobrych praktyk, lub innego podobnego dokumentu – dla sformułowanego problemu, wokół którego grupa się zawiązała. Niektóre grupy już zakończyły prace koncepcyjne, i obecnie wspierają środowisko naukowe we wdrażaniu sformułowanych zaleceń. Tak jest w przypadku Data Citation Working Group, która współpracuje teraz z instytucjami naukowymi, które chcą w swoich repozytoriach lub archiwach danych zacząć stosować zaproponowany przez nich system nadawania stałych identyfikatorów cytowanym wersjom dynamicznych, zmieniających się w czasie baz danych.

Inne grupy wypracowały wstępne koncepcje zaleceń i korzystają z możliwości przedyskutowania w czasie zjazdu na żywo ich ostatecznego kształtu. Podczas sesji Long tail of research data Interest Group omawiany był dokument wymieniający najważniejsze aspekty zarządzania danymi wytwarzanymi przez niewielkie zespoły badawcze. Zwraca on uwagę na bardzo dużą rolę instytucji naukowych w udostępnianiu tego typu danych – instytucje powinny w szerszym niż dotychczas zakresie wspierać w zarządzaniu danymi badaczy z małych zespołów, od których nie ma sensu oczekiwać, że wszyscy będą posiadać wystarczające prawne i techniczne kompetencje, by samodzielnie podejmować decyzje o zakresie i sposobie udostępniania zebranych danych.

W czasie zjazdów jest też miejsce na proponowanie nowych tematów. Służą temu sesje Birds-of-a-Feather, gdzie organizator sesji proponuje jakieś nowe zagadnienie albo wspólne działanie. W tym roku w czasie jednej z takich sesji zebrała się grupa osób, które chciałyby wspólnie promować wśród naukowców oddolną edukację w dziedzinie zarządzania danymi, poprzez tworzenie Data Champion Communities, w których naukowcy propagujący w swoich środowiskach dobre praktyki w zarządzaniu danymi mogliby znaleźć potrzebne wsparcie.

W czasie zjazdu omawiano bardzo różne tematy: kwestie prawne związane z udostępnianiem danych naukowych zawierających dane osobowe, w tym sekwencje genetyczne indywidualnych osób; pytania dotyczące nadawania stałych identyfikatorów zbiorom danych, które zmieniają się w czasie (versioning), albo zbiorom na różnym poziomie rozdrobnienia (granularity), i wiele innych. W ramach RDA działa również wiele grup zajmujących się danymi z wybranej dziedziny nauki, na przykład biologii strukturalnej, albo wybranego typu, na przykład danymi zbieranymi przez drony. Ten sposób organizacji zjazdu zapewnia jego ogromną różnorodność.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information