Otwarta nauka na spotkaniu użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

5 czerwca 2017 roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami Baz Wiedzy, opartych na stworzonym na Politechnice Warszawskiej oprogramowaniu OMEGA-PSIR. Wiele miejsca poświęcono również dyskusji nad parametryzacją jednostek naukowych, a także systemom informacji o nauce oraz kwestiom otwartej nauki w Polsce. Dwa wystąpienia dotyczyły otwartych danych badawczych. W pierwszym z nich Marta Hoffman-Sommer z Platformy Otwartej Nauki (ICM, Uniwersytet Warszawski) omawiała kwestie związane z otwartym udostępnianiem małych danych badawczych – wytwarzanych przez pojedyncze zespoły lub indywidualnych naukowców. Zaprezentowała korzyści z udostępniania danych i światowe trendy, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Komisji Europejskiej wobec danych badawczych.

 

Mówiła też o różnych rodzajach repozytoriów danych i zaprezentowała prowadzone w ICM UW repozytorium RepOD, w którym  każdy polski naukowiec może zdeponować swoje dane badawcze, jeżeli chce je udostępnić w sposób otwarty. Wskazała również możliwe trudności prawne związane z udostępnianiem danych i zwróciła uwagę na istotną rolę instytucji naukowych w zarządzaniu tymi kwestiami: zgodnie ze światowymi trendami problemy prawne powinny być rozwiązywane na poziomie jednostek naukowych, poprzez tworzenie ustalonych procedur i trybów postępowania, tak by pojedynczy naukowcy nie musieli samodzielnie sobie z nimi radzić.

Drugie wystąpienie dotyczące danych badawczych wygłosił Tomasz Psonka z wydawnictwa Elsevier. Podawał przykłady konkretnych sytuacji, w których otwarte dane badawcze przyczyniły się do rozwoju nauki, i wskazywał na obecny często niski poziom zarządzania danymi badawczymi w zespołach naukowych na świecie. Następnie zaprezentował różne inicjatywy światowe ułatwiające łączenie zbiorów danych z powiązanymi publikacjami, jak na przykład powstający obecnie Scholix, który ułatwi łączenie informacji z wielu systemów, zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Omówił również serwisy stworzone przez Elsevier – obecnie darmowe – służące do wyszukiwania danych (DataSearch) oraz przechowywania i udostępniania danych (Mendeley Data), a także wspomniał o elektronicznym dzienniku laboratoryjnym Hivebench, który ułatwia lepsze zarządzanie danymi w trakcie prowadzenia badań, oraz o wydawanych przez Elsevier czasopismach publikujących dane.

Również w ostatniej części spotkania znalazło się wystąpienie dotyczące otwartej nauki, w którym Anna Wałek i Paweł Lubomski zaprezentowali wdrażany na Politechnice Gdańskiej system MOST – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy. Będzie on pełnić funkcję instytucjonalnego repozytorium publikacji, ale jednocześnie będzie je łączyć z informacjami o funkcjonowaniu całej jednostki: o osobach prowadzących badania i ich obszarach badawczych, o projektach i grantach, patentach i wynalazkach, dostępnej aparaturze, a także o ofercie technologicznej uczelni.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information