Brytyjska Grupa Robocza ds. Otwartych Danych Badawczych

Wskutek rekomendacji przedstawionych przez prof. Adama Tickella w 2015 r. powstała Grupa Robocza ds. Otwartych Danych Badawczych (Open Research Data Task Force), której zadaniem jest wsparcie brytyjskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w procesie wdrażania otwartego dostępu do wyników badań naukowych. 30 czerwca 2017 r. opublikowała ona raport "Research Data Infrastructures in the UK". Zawiera on szczegółowe omówienie zasad postępowania z danymi badawczymi, jakie zostały przyjęte w instytucjach badawczych Wielkiej Brytanii na tle międzynarodowym, a także wskazanie najważniejszych kwestii infrastrukturalnych i technicznych, które należy uwzględnić przy planowaniu systematycznego rozwoju otwartości w nauce.


Otwarte dane badawcze zostały wskazane przez brytyjskie władze jako następny istotny krok, jaki Wielka Brytania zamierza wykonać w kierunku otwartej nauki. Zadaniem Grupy Roboczej jest analiza stanu obecnego, rozpoznania możliwych alternatyw i wskazanie optymalnych dla Wielkiej Brytanii rozwiązań. Pierwszy raport podsumowuje stan obecny. W 2018 r. planowany jest raport ze szczegółowymi rekomendacjami.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information