European University Association o otwartej nauce

European University Association (EUA), stowarzyszenie zrzeszające ponad 800 uniwersytetów z 43 państw europejskich, przedstawiło stanowisko popierające rozwój otwartej nauki. EUA nawiązała do dokumentu Amsterdam Call for Action on Open Science, przyjętego przez Unię Europejską w 2016 r. Jest to kolejne już działanie tej organizacji, przyczyniające się do wdrożenia otwartej nauki w europejskich uczelniach. W styczniu 2016 r. pisaliśmy o "Planie działania...".

EUA stwierdza, że przejście do systemu otwartej nauki wymaga wsparcia polegającego na rozwoju nowej kultury dzielenia się oraz stworzenia nowych modeli i infrastruktury umożliwiających rozpowszechnianie, przechowywanie i ponowne wykorzystanie wyników badań. Z analiz EUA wynika, że pełne wdrożenie otwartego dostępu pozwoli zaoszczędzić przynajmniej 170 mln euro rocznie (każdego roku na subskrypcje periodyków jedynie trzech największych wydawców europejskie uczelnie z 20 państw przeznaczają 380 mln euro).Adresatem dokumentu są przede wszystkim instytucje UE oraz rządy państw europejskich (nie tylko państw członkowskich UE). Przesłanie skierowane do instytucji unijnych wyraża przede wszystkim wsparcie dla dotychczasowych inicjatyw (wymóg otwartości w kolejnych programach ramowych, European Open Science Cloud, OpenAIRE).

Rządy państw europejskich zachęcane są przez EUA do przyjęcia analogicznych, zdecydowanych rozwiązań, jakie przyjmują instytucje UE. Rozwijane powinny być oba modele otwartości, zarówno tzw. złota droga, jak i zielona droga otwartego dostępu (repozytoryjna). Zachęca się rządy do przyjęcia aktywnej roli w przyjmowaniu przez państwa zmian legislacyjnych stwarzających przyjazne otwartości ramy prawne. 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information