MNiSW kontynuuje politykę w zakresie otwartego dostępu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło dokumenty podsumowujące rozwój otwartego dostępu w Polsce w ostatnich dwóch latach. Stanowią one realizację zapowiedzi zawartej w „Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”, które zostały przyjęte 23 października 2015 r.

Obecnie MNiSW opublikowało „Raport nt realizacji polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015-2017”, do którego załączone są wyniki badania ankietowego oraz rekomendacje w zakresie standardów otwartych repozytoriów naukowych.

Ponadto MNiSW udostępniło materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Znajdziemy wśród nich przykładowy wzór instytucjonalnej polityki otwartości, poradniki oraz prezentację.
Lektura dokumentów pozwala stwierdzić, że ministerstwo kontynuuje kierunek zarysowany jesienią 2015 r. Wciąż ogranicza się do rekomendowania dobrych praktyk, powstrzymując się od nakładania twardych zobowiązań i wymogów. Jako kluczowe zagadnienie w optyce ministerstwa pozostaje optymalne ukształtowanie spójnego, spełniającego standardy systemu otwartych repozytoriów naukowych.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Drugim fundamentalnym tematem obok dostępu do publikacji jest wątek otwartych danych badawczych, które wymagają odrębnej infrastruktury i standardów.

Ministerstwo zidentyfikowało główne bariery we wdrażaniu otwartego dostępu. Są to m.in.: brak dedykowanego strumienia finansowania otwartej nauki i brak systemowego podejścia do tych kwestii w jednostkach naukowych.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information