Stanowisko OpenAIRE ws. Planu S

8 lutego zakończyły się publiczne konsultacje wytycznych dotyczących wdrażania Planu S. Swoje stanowisko na ten temat opublikowała organizacja OpenAIRE, która zajmuje się rozwijaniem infrastruktury otwartej nauki w Europie i prowadzi sieć Krajowych Biur Otwartego Dostępu działających w 34 państwach europejskich, także w Polsce.

W odpowiedzi czytamy, że Plan S jest w pełni zgodny z misją organizacji polegającą na wspieraniu wdrażania otwartego dostępu w państwach członkowskich UE.

„Jako europejska infrastruktura wspierająca bardziej sprawiedliwy otwarty krajobraz naukowy, OpenAIRE uważa to [Plan S - przyp. red.] za ważny krok w kierunku otwartego i przejrzystego środowiska badawczego, w którym wszelkiego rodzaju wyniki badań mogą być dostępne w sposób otwarty, łączone, wzbogacane, archiwizowane i eksplorowane”. OpenAIRE wyraża szczególne poparcie dla następujących elementów Planu S:

  • uznania różnych dróg otwartego dostępu zgodnego z Planem S, w tym możliwości deponowania artykułów w otwartych repozytoriach,
  • żądania przejrzystości kosztów i opłat za publikacje artykułów w otwartym dostępie,
  • zamiaru wspierania mechanizmów tworzenia otwartych czasopism, platform i infrastruktur,
  • określenia wymagań stawianych publikacjom, czasopismom, platformom i repozytoriom oraz sformułowania ustaleń przejściowych w sekcji dotyczącej wymagań technicznych,
  • zalecenia zgodności repozytoriów z wymaganiami OpenAIRE.

Z pełną treścią stanowiska zapoznać się można na stronie OpenAIRE.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information