Narodowe Centrum Nauki o planach zarządzania danymi badawczymi

Narodowe Centrum Nauki jeszcze w tym roku chce dołączyć do wniosku o finansowanie projektu załącznika, w którym wnioskodawcy przedstawią skrócony plan zarządzania danymi badawczymi (Data Management Plan) - pisze prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, w liście z 3 kwietnia. Uregulowanie kwestii zarządzania danymi badawczymi ma być krokiem w stronę wprowadzenia instytucjonalnej polityki otwartego dostępu do danych badawczych oraz publikacji. Dyrektor powołuje się w liście na Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony, a także na „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku.
Narodowe Centrum Nauki należy do Science Europe, organizacji zrzeszającej europejskie instytucje naukowe finansujące lub prowadzące badania, które działają wspólnie m.in. na rzecz otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do danych badawczych. Efektem tych prac jest m.in. przewodnik dot. ujednoliconych europejskich praktyk związanych z zarządzaniem danymi naukowymi, w którym znaleźć można podstawowe wymagania w zakresie planów zarządzania danymi oraz kryteria wyboru godnych zaufania repozytoriów. Przewodnik ma stanowić podstawę wytycznych Narodowego Centrum Nauki dot. planu zarządzania danymi badawczymi.

W ubiegłym roku Narodowe Centrum Nauki przystąpiło ponadto do tzw. cOAlition S, czyli porozumienia instytucji finansujących badania naukowe, chcących wprowadzić od 2020 roku otwarty dostęp do wyników badań. Aktualnie trwają prace nad nową wersją wytycznych w zakresie wdrażania Planu S, uwzględniającą opinie zebrane w czasie publicznych konsultacji.

Kwestia otwartego dostępu do wyników badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki wybrzmiała w planie działalności Centrum na 2019 rok, który określał wdrożenie polityki Otwartego Dostępu jako ważne zadanie.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information