Konsultacje UNESCO ws. otwartej nauki

Do 15 czerwca 2020 r. wypełnić można ankietę dotyczącą otwartej nauki, która jest elementem globalnych konsultacji prowadzonych przez UNESCO. Ich celem jest wypracowanie odpowiednich rekomendacji poprzez określenie „wspólnych wartości i zasad otwartej nauki oraz wskazanie konkretnych działań na rzecz otwartego dostępu i otwartych danych, z uwzględnieniem propozycji mających zbliżyć obywateli do nauki oraz zobowiązań w zakresie lepszej dystrybucji i produkcji nauki na świecie”. Do wypełnienia ankiety UNESCO zachęca w szczególności badaczy, wydawców, decydentów kształtujących politykę naukową i innych interesariuszy zainteresowanych otwartą nauką bądż zaangażowanych w pracę na jej rzecz. Ankieta dostępna jest w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

UNESCO organizuje także serię konsultacji regionalnych, które ze względu na pandemię COVID-19 odbędą się online. Zgodnie z opublikowanym kalendarzem spotkanie dotyczące krajów Europy Wschodniej odbedzie się 30 września 2020 r. Rekomendacje mają zostać przyjęte przez kraje członkowskie UNESCO w 2021 roku.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information