Nowa platforma OAPEN dla książek naukowych w otwartym dostępie

W kwietniu 2020 r. Fundacja OAPEN poinformowała o przeniesieniu biblioteki OAPEN na nową platformę bazującą na otwartym oprogramowaniu DSpace 6 oraz o zaktualizowaniu strony internetowej i wdrożeniu nowego systemu zarządzania treścią. Migracja na nową platformę umożliwiła wprowadzenie kilku nowych funkcji i usprawnienie działania już istniejących. Dodano m.in. opcję przeglądania zasobów według licencji lub typu publikacji (książka bądź rozdział), wzbogacono ofertę metadanych w formatach katalogowania danych bibliograficznych MARC 21 (Machine-Readable Cataloging file) i MARCXML (dane MARC w środowisku XML); udostępniono również interfejs wyszukiwawczy REST API.

Bibliotekę OAPEN utworzono niecałe 10 lat temu w ramach europejskiego projektu koordynowanego przez Amsterdam University Press i współfinansowanego przez Komisję Europejską. Była to pierwsza międzynarodowa platforma do otwartego udostępniania książek naukowych. W momencie uruchomienia we wrześniu 2010 r. w jej zbiorach znajdowało się ok. 700 tytułów pochodzących od 10 wydawców. Obecnie biblioteka udostępnia na otwartych licencjach ponad 12 tys. książek i rozdziałów ponad 300 wydawców z całego świata.

 

Przejścia na DSpace dokonano w ramach szerszego projektu OPERAS-P, wspierającego rozwój OPERAS (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities) - europejskiego konsorcjum działającego na rzecz otwartych modeli komunikacji naukowej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Prace modernizacyjne objęły również DOAB (Directory of Open Access Books), serwis Fundacji DOAB, która powołana została wspólnie przez OPERAS i OpenEdition. Celem zmian jest zapewnienie otwartości obu infrastruktur oraz funkcjonowania DOAB jako centralnego serwisu dla OPERAS.

Dzięki decyzji SCOSS (Global Sustainability Coalition for Open Science Services) obie platformy będą też wspierane finansowo przez środowisko otwartej nauki w drugim cyklu finansowania (second funding cycle). W ciągu trzech lat mają one pozyskać fundusze operacyjne w wysokości 505 tys. euro. Poza nimi, rekomendację SCOSS - sieci wpływowych organizacji zapewniających ramy współfinansowania rozwoju bezpiecznej i trwałej infrastruktury otwartej nauki, uzyskały projekty Public Knowledge Project (PKP) i OpenCitations. Do pierwszego, pilotażowego cyklu, uruchomionego pod koniec 2017 r., nominowano SHERPA/RoMEO i DOAJ (Directory of Open Access Journals). Do tej pory wsparcie finansowe dla obu tych serwisów, na kwotę niemal 1, 7 mln euro zadeklarowało ponad 200 instytucji, w przypadku DOAJ udało się pozyskać 99% zgłoszonej kwoty.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information