Program monitorowania skutków Planu S

Koalicja S opracowała program monitorowania skutków Planu S, który powstał w odpowiedzi na obawy, problemy i pytania zgłaszane podczas publicznych konsultacji dotyczących wdrażania Planu S. Zidentyfikowano różne wyzwania, które należy monitorować: od różnic w kulturach publikacji w poszczególnych dyscyplinach aż do globalnych nierówności w dostępie i możliwości finansowania opłat za publikację. „Aby zainicjować między różnymi interesariuszami dialog na temat skutków Planu S, Koalicja S opracowała ramy monitorowania, dzięki którym agencje finansujące badania naukowe, które wdrażają Planu S mogą śledzić lub monitorować najbardziej znaczące z tych efektów, zarówno te pozytywne, jak i negatywne” - czytamy w komunikacie na stronie Koalicji S.

Jednym z obszarów, któremu koalicja poświęca szczególną uwagę jest wpływ Planu S na karierę młodych naukowców: „Chociaż Koalicja S podejmuje działania w celu zapewnienia, aby naukowcy nie byli ograniczeni w wyborze miejsc publikacji, wielu młodych naukowców obawia się, że nie otrzymają od agencji środków finansowych na publikację w wybranym przez siebie czasopiśmie, które może być prestiżowym tytułem niespełniającym wymogów Planu S, co ostatecznie może negatywnie wpłynąć na ocenę i rozwój ich kariery”. Współpracę z Koalicją podjęły już organizacje zrzeszające młodych badaczy, takie jak EuroDoc, Global Young Academy (GYA), Marie Curie Alumni Association (MCAA) and Young Academy of Europe (YAE).

Priorytetowe obszary wskazane w opracowanych ramach monitorowania to zatrudnienie naukowców, ewaluacja jakości działalności naukowej oraz wybór miejsc publikacji. Badany będzie ich wpływ na rozwój kariery, mobilność, praktyki związane z publikowaniem, współpracę z innymi badaczami, a także szeroko rozumiany system ewaluacji oraz różnorodność społeczności badawczej. Inne tematy obejmują koszty i zasoby, rozpowszechnianie wyników badań, działalność agencji finansujących badania naukowe, aktywność badawczą oraz działalność wydawnictw naukowych. Więcej informacji znajduje się na stronie Koalicji S.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information