Współpraca OpenAIRE i F1000 Research na rzecz rozwoju europejskiej platformy wydawniczej

Organizacja OpenAIRE zaangażowała się w rozwój otwartej platformy wydawniczej Open Research Europe (ORE) tworzonej przez firmę F1000 Research Ltd na zlecenie Komisji Europejskiej.

Organizacje będą współpracować, aby publikacje na nowej platformie były w pełni widoczne, łatwe do wyszukiwania i wzbogacone o dodatkowe dane. Prace obejmą m.in. integrację danych o grantach Komisji Europejskiej, obsługę automatycznego deponowania treści w ORE od dostawców treści OpenAIRE czy ujednolicenie wyświetlania statystyk. Oprócz wsparcia na poziomie technicznym, OpenAIRE zaangażuje się w rozpowszechnianie informacji o platformie, m.in. z pomocą sieci Krajowych Biur Otwartego Dostępu.

 

Platforma Open Research Europe uruchomiona zostanie na początku 2021 roku, ale zgłoszenia artykułów przyjmowane będą już jesienią tego roku. Z platformy korzystać będą mogli badacze realizujący projekty z programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Serwis służyć będzie do zarządzania całym procesem wydawniczym: od złożenia i wstępnej akceptacji manuskryptu, poprzez skierowanie go do recenzji, aż do publikacji artykułu wraz z zapewnieniem długoterminowego przechowywania. Zgłaszane artykuły najpierw udostępniane będą w sposób otwarty jako preprinty (nie będą mogły być publikowane w żadnym innym miejscu), a następnie poddawane będą otwartym recenzjom naukowym. To model wykorzystywany przez platformę F1000 Research oraz platformy fundacji finansujących badania naukowe: Wellcome Open Research i Gates Open Research. Opłata za publikację wynosić będzie 780€, jednak pokrywana będzie ze środków Komisji Europejskiej. Dotyczyć to będzie artykułów publikowanych zarówno w czasie trwania projektu badawczego, jak i po jego zakończeniu.

„Komisja Europejska w pełni wspiera otwarty dostęp i otwartą naukę. Poprzez rozwój tej platformy, stwarzamy więcej wysokiej jakości opcji pozwalających grantobiorcom spełnić wymagania programu Horyzont 2020 bez żadnych dodatkowych kosztów podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu. Wspólnie poprzez proces publikacji wzmocnić możemy integralność i transparentność nauki oraz zaufanie społeczeństwa do nauki’’ - pisze Kostas Glinos, kierownik działu ds. otwartej nauki w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej w komunikacie zamieszczonym na stronie informacyjnej platformy.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information