Regionalne konsultacje UNESCO dot. otwartej nauki

24 września 2020 r. odbyły się konsultacje UNESCO z udziałem przedstawicieli krajów Europy Wschodniej. Spotkanie zamknęło cykl konsultacji regionalnych, które rozpoczęły się w grudniu 2019 roku i dotyczyły prac nad rekomendacjami UNESCO dot. otwartej naukiPodczas spotkania omówione zostały trzy aspekty wdrażania rozwiązań w zakresie otwartej nauki: polityczny, naukowy i społeczny. Jednym z panelistów był Kostas Glinos, kierownik działu ds. otwartej nauki w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, który przedstawił aktualną politykę i działania Komisji Europejskiej, podkreślając, że otwarta nauka stanowi jeden z podstawowych wymiarów europejskiej przestrzeni badawczej i modus operandi programów finansowania badań naukowych i innowacji. Polską perspektywę zaprezentowała Urszula Białek-Wyrzykowska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, który powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO a Rządem RP. Wskazując wyzwania związane z wdrażaniem rozwiązań sprzyjających otwartej nauce, prelegentka omówiła je na poziomie krajowym i globalnym. Wśród zagadnień istotnych dla naukowców w Polsce znalazły się m.in. poziom świadomości w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej, kwestia dostępu do zasobów oraz infrastruktury repozytoryjnej czy potrzeba profesjonalizacji instytucjonalnego wsparcia dla badaczy, np. poprzez wdrażanie polityk otwartości i kształcenie data stewardów.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information