Można już zgłaszać artykuły na platformie Open Research Europe

Znane są już wytyczne dla artykułów zgłaszanych do publikacji na platformie Open Research Europe (ORE), która powstała na zlecenie Komisji Europejskiej. Z platformy korzystać będą mogli badacze realizujący projekty w ramach programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Umożliwi ona publikację artykułów bez żadnych dodatkowych kosztów podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu, a także spełnienie wymogów polityki otwartości. Na platformie publikowane będą artykuły ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki.

Platforma Open Research Europe spełnia także funkcję systemu zarządzania procesem wydawniczym - po zgłoszeniu artykułu jest on sprawdzany przez zespół redakcyjny pod kątem zgodności z wytycznymi i standardami etycznymi, a następnie w ciągu 10 dni publikowany jako preprint. Po publikacji rozpoczyna się proces recenzyjny, który ma charakter otwarty - na stronie widoczne są zarówno nazwiska recenzentów i ich opinie, jak i odpowiedzi autora oraz komentarze innych zarejestrowanych użytkowników platformy. Autorzy mają możliwość opublikowania poprawionych wersji swoich artykułów uwzględniających uwagi recenzentów bądź inne opinie, ale każda z wersji pozostaje dostępna. Artykuły mogą otrzymać status zatwierdzonych, zatwierdzonych z pewnymi zastrzeżeniami bądź niezatwierdzonych.

Teksty publikowane są z wykorzystaniem licencji CC-BY, która pozwala na kopiowanie, zmienianie czy rozprowadzanie utworu pod warunkiem oznaczenia autorstwa.

W wytycznych wyodrębniono także różne typu publikacji, przyporządkowane różnym dziedzinom nauki - autorzy zgłaszać mogą nie tylko artykuły naukowe, ale również m.in. artykuły opisujące dane badawcze, metodologię czy rozwój oprogramowania, a także eseje czy recenzje.

Platforma przyjęła ponadto politykę w zakresie danych badawczych powiązanych z publikowanymi artykułami, która jest spójna z wytycznymi w programie Horyzont 2020. Do artykułu dołączone powinno być oświadczenie dotyczące dostępności danych (Data Availability Statement), zaś same dane powinny być udostępniane w repozytoriach danych badawczych, zgodnie z zasadą „as open as possible" i zasadami FAIR. 

Publikacja na platformie jest bezpłatna dla autorów, ale koszty publikacji zostały szczegółowo opisane, zgodnie z zasadą transparentności kosztów i cen sformułowaną w Planie S. Koszt publikacji artykułu w wysokości 780 euro ponosi Komisja Europejska, natomiast cała platforma działa natomiast na podstawie 4-letniego kontraktu zawartego z firmą F1000 Research.

Ze wszystkimi wytycznymi oraz szczegółowym opisem procesu publikacyjnego zapoznać się można na stronie platformy.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information