Trzy repozytoria danych badawczych dostępne dla wszystkich

Naukowcy z całej Polski mogą korzystać z trzech repozytoriów, które powstały w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Repozytorium Danych Społecznych (RDS) oraz Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) mają charakter dziedzinowy, natomiast nowa wersja prowadzonego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, które pozwala na udostępnianie danych ze wszystkich dziedzin nauki. Wszystkie repozytoria oparte są o otwarte oprogramowanie Dataverse, rozwijane w ramach projektu.

Korzystanie z repozytoriów jest bezpłatne i umożliwia udostępnienie danych badawczych z uwzględnieniem dobrych praktyk i zasad otwartej komunikacji naukowej, między innymi zasad FAIR. Zestawy danych deponowane w repozytoriach otrzymują trwały identyfikator DOI, który ułatwia wyszukiwanie i identyfikację danych, a także powiązanie ich z publikacjami bądź prawidłowe zacytowanie. 

W repozytoriach umieszczać można zbiory danych o dowolnej wielkości. Deponujący mogą ponadto przypisać zestawom danych jedną z wolnych licencji, umożliwiając tym samym ich ponowne wykorzystanie.

Z danych udostępnionych w repozytoriach mogą korzystać wszyscy, zgodnie z warunkami określonymi w przyjętej licencji. Udostępnianie danych stanowi ważny element otwartej komunikacji naukowej - umożliwia szybkie dzielenie się wynikami badań, ułatwia weryfikację ustaleń zawartych w publikacjach, zwiększa oddziaływanie badań i ułatwia promocję dorobku naukowego. Udostępnianie danych jest ponadto wymogiem wielu instytucji finansujących badania. Dane badawcze mogą być ponownie wykorzystywane także przez osoby i instytucje spoza środowiska naukowego.

W ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych są również opracowywane dane społeczne i krystalograficzne, które zostaną udostępnione w nowych repozytoriach. Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information