Rekomendacje OECD dot. dostępu do wyników badań

W styczniu 2021 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała zaktualizowane rekomendacje dot. dostępu do wyników badań finansowanych ze środków publicznych. W dokumencie uwzględniono nowe technologie oraz postępy we wdrażaniu i upowszechnianiu odpowiednich polityk, rozwiązań czy dobrych praktyk. Dotyczy to m.in. powszechnej zgody co do potrzeby stosowania zasad FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) czy znaczenia zagadnień powiązanych z danymi badawczymi i mających bezpośredni wpływ na ich wyszukiwanie, interpretację i ponowne wykorzystanie, takich jak opracowanie metadanych czy udostępnianie odpowiednich algorytmów, procedur, modeli oraz oprogramowania.

Rekomendacje OECD dotyczą następujących obszarów:

  • zarządzanie danymi budujące zaufanie,
  • techniczne standardy i praktyki,
  • system zachęt i nagród,
  • odpowiedzialność,
  • własność i zarządzanie,
  • trwałe i zrównoważone infrastruktury,
  • kapitał ludzki,
  • międzynarodowa współpraca w zakresie dostępu do danych.

Rekomendacje OECD w zakresie dostępu do danych po raz pierwszy opracowane i przyjęte zostały w 2006 roku w celu wspierania rządów, organizacji finansujących i prowadzących badania oraz badaczy w pokonywaniu przeszkód związanych z udostępnianiem wyników badań. Działania w tym zakresie uznane zostały za niezbędne w rozwoju nauki, technologii i innowacji, które mają sprostać wyzwaniom społecznym.

W zaktualizowanym dokumencie podkreślony został wpływ obecnej sytuacji epidemicznej na komunikację naukową: „W kontekście globalnej pandemii COVID-19 polityki umożliwiające wymianę danych badawczych pomagają przyspieszać walkę z chorobą. Chociaż globalne udostępnianie danych badawczych ożywia współpracę i wspomaga odkrycia podczas trwającej pandemii, pewne wyzwania wciąż pozostają. Zaufanie do danych, przynajmniej niektórych, wciąż jest stosunkowo niskie, a nierozstrzygnięte pozostają kwestie standardów, koordynacji i interoperacyjności, a także jakości danych i ich interpretacji”.

Wcześniej, w maju 2020 roku, OECD opracowało dokument dot. otwartej nauki podczas pandemii, w którym wskazane zostały zarówno osiągnięcia, jak i wyzwania w zakresie danych badawczych, publikacji oraz platform służących do udostępniania wyników badań.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information