Otwarty list ws. udostępniania danych dotyczących COVID-19

Ponad 700 osób podpisało otwarty list ws. udostępniania danych badawczych dotyczących COVID-19, który opublikowany został w serwisie COVID-19 Data Portal, prowadzonym przez Europejski Instytut Bioinformatyki (EMBL-EBI). Portal umożliwia badaczom udostępnianie i analizowanie danych związanych z COVID-19 oraz działa jako punkt dostępu do European COVID-19 Data Platform, tworzonej przez EMBL-EBI we współpracy z Komisją Europejską, krajami członkowskimi i innymi partnerami, m.in. konsorcjum ELIXIR.

Inicjatorzy listu piszą: „Jako społeczność naukowa, musimy zadbać o to, aby otwarta nauka była praktykowanym standardem i usunąć bariery utrudniające skuteczne udostępnianie danych”. Pandemia wywołana szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa pokazała, jak ważny jest otwarty dostęp do wyników badań, ułatwiający naukowcom współpracę i wymianę informacji, a decydentom - reagowanie na kryzys. Dlatego jak najwięcej danych badawczych i danych z zakresu opieki zdrowotnej należy udostępniać w sposób otwarty i zgodny z zasadami FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable).

Sygnatariusze listu wzywają badaczy m.in. do korzystania z baz tworzonych w ramach międzynarodowej współpracy w zakresie baz danych sekwencji nukleotydów (International Nucleotide Sequence Database Collaboration - INSDC). Według twórców inicjatywy bazy te dostosowane są do aktualnych potrzeb, ponieważ zapewniają szybki i otwarty dostęp do danych dla każdego, bez konieczności logowania się i bez ograniczeń w zakresie ponownego wykorzystania danych, oferują systematyczny i spójny sposób prezentacji danych, a także umożliwiają integrację z narzędziami do analizy danych i zawierają odnośniki do literatury naukowej. Więcej o inicjatywie przeczytać można na stronie COVID-19 Data Portal.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information