Rekomendacje UNESCO ws. otwartej nauki

Zakończył się ostatni etap prac nad rekomendacjami UNESCO ws. otwartej nauki, które przekazane zostały wszystkim 193 państwom członkowskim do akceptacji podczas obrad Konferencji Generalnej w listopadzie tego roku. Treść dokumentu powstała w wyniku szeroko zakrojonych konsultacji, które uwzględniały regionalne, krajowe oraz dziedzinowe uwarunkowania komunikacji naukowej. Rekomendacje są przełomowym krokiem w kierunku ustanowienia globalnych celów, podstaw i standardów otwartej nauki.

Otwarta nauka została zdefiniowana jako koncepcja która „łączy różne ruchy i praktyki mające na celu udostępnianie wiedzy naukowej w sposób otwarty i możliwy do ponownego wykorzystania dla wszystkich, zacieśnienie współpracy naukowej i dzielenie się informacjami z korzyścią dla nauki i społeczeństwa oraz otwarcie procesów tworzenia i oceny wiedzy naukowej i komunikację z podmiotami społecznymi spoza tradycyjnie rozumianej społeczności naukowej”.

Uwzględniając różnice regionalne i dyscyplinarne, rekomendacje mają na celu promowanie szerokiego obiegu wiedzy naukowej, zacieśnianie współpracy między naukowcami na całym świecie oraz wzmacnianie powiązań między nauką a społeczeństwem. „Zainteresowanie otwartą nauką wyszło poza społeczności naukowe na całym świecie i obejmuje innych interesariuszy z nauki, technologii i innowacji" - zauważa Ana Persic z UNESCO w wypowiedziach dla serwisu Geneva Solutions. Otwarta nauka ma również wspierać osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Więcej informacji na temat prac nad dokumentem znaleźć można na stronie UNESCO.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information