Wytyczne Science Europe dot. zrównoważonego zarządzania danymi

Na początku czerwca 2021 r. ukazał się przewodnik „Practical Guide to Sustainable Research Data” przygotowany przez Science Europe, stowarzyszenie organizacji i instytucji naukowych finansujących lub prowadzących badania naukowe. Publikacja wskazuje działania zapewniające długoterminową ochronę i dostępność danych badawczych oraz określa ramy, które ułatwią organizacjom wspieranie naukowców w udostępnianiu wyników badań w zrównoważony sposób.

Zawarte w publikacji rekomendacje ujęte są w tzw. „matrycach dojrzałości”, które pozwolą organizacjom ocenić sytuację w sześciu obszarach oraz zaplanować dalsze kroki zgodnie z określonymi priorytetami, misją, polityką i potrzebami. Rekomendacje kierowane są do instytucji finansujących i prowadzących badania naukowe oraz do organizacji rozwijających infrastrukturę służącą do przechowywania i udostępniania danych badawczych. Wskazane obszary działań obejmują zaangażowanie organizacyjne, kontekst wdrażanych polityk, aspekty finansowe, szkolenia, techniczne przygotowanie oraz komunikację. Publikacja dostępna jest na stronie Science Europe.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information