Ustawa o otwartych danych

7 września 2021 r. opublikowana została Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która wdraża unijną dyrektywę. Ustawa obejmuje m.in. dane badawcze rozumiane jako informacje sektora publicznego utrwalone w postaci elektronicznej, inne niż publikacje naukowe, które zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej i są wykorzystywane jako dowody w procesie badawczym lub służą do weryfikacji poprawności ustaleń i wyników badań.

Regulacje dotyczące danych badawczych ujęte są w art. 22 ustawy, zgodnie z którym dane podlegają bezpłatnie ponownemu wykorzystywaniu, jeżeli zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Podmioty zobowiązane, udostępniając te dane, wraz z ich udostępnieniem informują o braku warunków ponownego wykorzystywania albo określają te warunki. Dodatkowo, zgodnie z ustawą Minister Nauki i Edukacji opracowuje politykę otwartego dostępu do danych, uwzględniając aktualne standardy i dobre praktyki, obowiązujący stan prawny, kierunki rozwoju otwartego dostępu oraz Program otwierania danych.

Program ten obejmuje kluczowe zagadnienia w zakresie udostępniania i zarządzania danymi i ma charakter krajowej strategii na lata 2021-2027. Jego celem jest m.in. zwiększenie dostępności, interoperacyjności i jakości danych udostępnianych w portalu dane.gov.pl, wzrost wykorzystania i wymiany danych, a także rozwój współpracy w tym zakresie. Program zakłada także zwiększenie dostępności zasobów nauki, a zaplanowane działania obejmują aktualizację krajowej polityki otwartego dostępu do danych i publikacji naukowych oraz udział Polski w pracach na rzecz utworzenia European Open Science Cloud.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information