UNESCO przyjęło rekomendacje dotyczące otwartej nauki

Konferencja Generalna UNESCO przyjęła w listopadzie 2021 r. rekomendacje dot. otwartej nauki, które są rezultatem wielomiesięcznych prac ekspertów oraz globalnych konsultacji. Dokument określa cele, podstawy i standardy otwartej nauki wspólne dla 193 krajów członkowskich UNESCO, które mają podjąć kroki zmierzające do wdrożenia rekomendowanych rozwiązań.

UNESCO, CC-BY-SA 3.0 IGO

UNESCO, CC-BY-SA 3.0 IGO

Otwarta nauka została zdefiniowana jako koncepcja łącząca różne ruchy i praktyki mające na celu udostępnianie wiedzy naukowej w sposób otwarty i możliwy do ponownego wykorzystania dla wszystkich, zacieśnienie współpracy naukowej i dzielenie się informacjami z korzyścią dla nauki i społeczeństwa, a także otwarcie procesów wytwarzania i oceniania wiedzy naukowej czy komunikację z podmiotami społecznymi spoza tradycyjnie rozumianej społeczności naukowej. 

W rekomendacjach uwzględniono zarówno otwarty dostęp do rezultatów badań w postaci publikacji naukowych i danych badawczych, jak i inne obszary, takie jak otwarte zasoby edukacyjne, oprogramowanie open source, open hardware, otwarta infrastruktura czy różne sposoby angażowania obywateli w naukę i uwzględniania innych systemów wiedzy.

„Otwarta nauka może być potężnym narzędziem do zmniejszania nierówności pomiędzy krajami i wewnątrz nich oraz do wspierania praw ludzi do czerpania korzyści z postępu naukowego, zgodnie z Artykułem 27. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” - czytamy w komunikacie prasowym na stronie UNESCO. W preambule dokumentu podkreślono także potencjał otwartej nauki, który wykorzystać można w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju w rozmaitych obszarach, m.in. ekologicznym, społecznym, gospodarczym czy edukacyjnym. Z treścią całego dokumentu zapoznać się można na stronie UNESCO.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information