Rekomendacje z okazji 20. rocznicy BOAI

Z okazji 20. rocznicy Budapeszteńskiej Inicjatywy Otwartego Dostępu (Budapest Open Access Initiative) opublikowany został nowy zbiór rekomendacji opartych o pierwotne zasady, aktualne okoliczności oraz komentarze osób ze wszystkich dziedzin nauki i obszarów świata. 

Sygnatariusze zauważają, że otwarty dostęp nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem prowadzącym do innych celów, takich jak sprawiedliwość, równość, użyteczność i zrównoważony rozwój nauki.

Osiągnięciu tych celów podporządkowane są cztery rekomendacje skierowane do wszystkich interesariuszy zaangażowanych w prowadzenie i finansowanie badań, kształtowanie polityk naukowych oraz rozwijanie systemu komunikacji naukowej:

  1. Przechowujmy wyniki otwartych badań naukowych wyłącznie na otwartej infrastrukturze.
  2. Zmieńmy systemy ewaluacji i wynagrodzeń nauki w taki sposób, by bardziej zachęcać do otwartego dostępu.
  3. Faworyzujmy publikowanie inkluzywne oraz te kanały dystrybucji, które nigdy nie wykluczają autorów w oparciu o przesłanki ekonomiczne.
  4. Zawsze gdy wydajemy fundusze na otwarte publikacje, pamiętajmy o celach, do jakich ma prowadzić otwarty dostęp.

Powyższe rekomendacje rozwinięte są w szeregu szczegółowych określających m.in. priorytety w rozwoju otwartej infrastruktury, zmiany w ocenie jakości działalności naukowej, zasady odejścia od modeli wydawniczych opartych na opłatach za publikacje (article processing charges, APC) oraz od umów typu read and publish czy tak zwanych umów transformacyjnych.

Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie inicjatywy BOAI

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information