Open Climate Campaign

Z końcem sierpnia 2022 r. zainicjowana została globalna kampania Open Climate Campaign, której celem jest promowanie otwartego dostępu do rezultatów badań, aby przyspieszyć postęp w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego i zachowaniu bioróżnorodności na świecie.

„Jeśli mamy sprostać tym globalnym wyzwaniom, wiedza (badania, dane, zasoby edukacyjne, oprogramowanie) na ich temat musi być otwarta" – czytamy na stronie kampanii zainicjowanej przez Creative Commons, SPARC i EIFL.

W ramach zaplanowanej na wiele lat kampanii opracowana zostanie strategia na rzecz zniesienia prawnych barier w dostępie do wiedzy o klimacie, która pozwoli na skuteczniejsze wdrażanie odpowiednich polityk otwartości przez rządy, organizacje finansujące badania naukowe czy organizacje działające na rzecz środowiska naturalnego. Opracowane zostaną także analizy obecnej sytuacji, na podstawie których możliwe będzie zidentyfikowanie materiałów naukowych do udostępnienia. Wśród celów kampanii wymieniono ponadto zaangażowanie w inne globalne inicjatywy na rzecz klimatu, promowanie idei otwartej nauki w tym zakresie oraz zapewnienie inkluzywnych rezultatów kampanii, aby uwzględnić udział partnerów z regionów narażonych na wykluczenie.

W działania podejmowane w ramach Open Climate Campaign mogą włączyć się badacze, rządy krajów z całego świata, instytucje finansujące badania naukowe czy organizacje działające na rzecz przyrody i środowiska naturalnego. Na stronie kampanii znaleźć można krótkie przewodniki opracowane z myślą o każdej z tych grup

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information