Strategia wzmacniania europejskich repozytoriów

W styczniu 2023 r. organizacje OpenAIRE, LIBER, SPARC Europe i COAR zapowiedziały podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju i wzmocnienia europejskich repozytoriów. Jako istotny element infrastruktury otwartej nauki repozytoria zapewniają dostęp do różnego typu rezultatów badań, wspierają biblioróżnorodność i wielojęzyczność oraz umożliwiają wprowadzanie zmian w systemie ewaluacji nauki. 

Pierwszym krokiem we wspólnych działaniach OpenAIRE, LIBER, SPARC Europe i COAR będzie przeprowadzenie badania, które pozwoli dokładnie określić aktualny stan infrastruktury repozytoryjnej. W tym celu uruchomiona została ankieta skierowana do organizacji prowadzących repozytoria, którą wypełnić można do 10 marca 2023 r.

Aktualnie w Europie funkcjonuje jedna z najlepiej rozwiniętych sieci repozytoriów naukowych prowadzonych przez uniwersytety, instytuty i centra badawcze, jednostki rządowe oraz organizacji pozarządowe. Istnieją jednak znaczące różnice w poziomach wsparcia, finansowania czy koordynacji działań na szczeblu krajowym. Celem strategii jest budowa silnej i zrównoważonej sieci otwartych repozytoriów mających dostęp do niezbędnych zasobów, w tym aktualnego oprogramowania.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information