Hiszpania przyjęła strategię otwartej nauki

W lipcu 2023 r. rozpoczęła się hiszpańska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, w ramach której odbędzie się seria wydarzeń poświęconych otwartej nauce i rozwojowi EOSC: National Tripartite Event (19 września), EOSC Symposium (20-22 września) oraz Open Science Fair (25-27 września). Wydarzenia te będą okazją do dyskusji z udziałem różnych interesariuszy zaangażowanych w działania na rzecz otwartego udostępniania rezultatów badań: przedstawicieli rządów, organizacji prowadzących i i finansujących badania naukowe, infrastruktur i organizacji rozwijających różne serwisy i narzędzia czy społeczności naukowych. Więcej informacji o wydarzeniach zaplanowanych w ramach prezydencji znaleźć można na stronie EOSC

Ważnym kontekstem wspomnianych wydarzeń jest szeroko rozumiana polityka Unii Europejskiej dotycząca badań i innowacji, uwzględniająca m.in. rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Celem ERA jest stworzenie jednolitego unijnego rynku badań, innowacji i technologii, w tym umożliwienie otwartego udostępniania i ponownego wykorzystania wyników badań, m.in. poprzez rozwój EOSC. 

Do planów tych odwołuje się także ogólnokrajowa strategia otwartej nauki przyjęta w Hiszpanii w maju tego roku. Dokument określa najważniejsze założenia, kierunki i obszary otwartej nauki oraz działania i cele na lata 2023-27. 

Nadrzędnym celem strategii jest wzmocnienie jakości, przejrzystości i odtwarzalności badań naukowych w Hiszpanii, usprawnienie rozpowszechniania wyników badań zarówno w społecznościach naukowych, jak i poza nimi, w całym społeczeństwie. Istotne jest także przemyślenie sposobu, w jaki Hiszpania odpowiadać będzie na wyzwania stojące przed społecznością naukową w nowym globalnym paradygmacie otwartej nauki. Kluczowe obszary działań to:

  • cyfrowe infrastruktury otwartej nauki,
  • zarządzanie danymi zgodnie z zasadami FAIR,
  • otwarty dostęp do publikacji naukowych,
  • zachęty, uznanie osiągnięć i szkolenia.

Strategia otwartej nauki opublikowana została na stronie hiszpańskiego Ministerstwa Nauki i Innowacji, dokument dostępny jest w języku hiszpańskim i angielskim.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information