Warszawskie seminarium CPI dla redaktorów i wydawców czasopism naukowych - podsumowanie

W środę 4 grudnia w Warszawie odbyła się II edycja seminarium adresowanego do wydawców i redaktorów czasopism oraz biuletynów naukowych zorganizowana przez Centrum Promocji Informatyki. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem - wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z różnych ośrodków akademickich z całej Polski. Centrum Otwartej Nauki objęło seminarium swoim patronatem.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono szereg zagadnień związanych z redagowaniem i wydawaniem periodyków naukowych. Do głównych kwestii poruszonych przez prelegentów należały:
- modele recenzji naukowych, procedury recenzowania i metody wspomagania doboru recenzentów;
- sposoby opracowania bibliografii i przypisów w celu zapewnienia większej skuteczności wyszukiwania cytowań w referencyjnych bazach danych;
-  modele dystrybucji i finansowania czasopism naukowych w otwartym dostępie;
- prawo stosowane w praktyce redakcyjnej, czyli licencje, umowy i oświadczenia;
- zasady i kryteria oceny czasopism naukowych.

Seminarium pokazało, że zachodzące obecnie zmiany w funkcjonowaniu czasopism naukowych wiążą się z potrzebą pogłębionej analizy i dyskusji na forum praktyków aktywnych w tym obszarze. Splot zagadnień budzących wątpliwości, a związanych z dystrybucją, finansowaniem, oceną czy indeksowaniem czasopism, wymaga wielowymiarowego ujęcia i regularności w podejmowaniu tematu.

Przypominamy, że 17 grudnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało aktualny wykaz czasopism naukowych.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information