Humanistyka i technologia - pierwsza warszawska edycja THATCamp już za nami

THATCamp, czyli The Humanities and Technology Camp, to wspólna nazwa dla organizowanych na całym świecie od 2008 roku spotkań dotyczących relacji pomiędzy nowymi technologiami a szeroko rozumianą humanistyką i naukami społecznymi. Ich celem jest wymiana różnorakich doświadczeń pomiędzy twórcami, odbiorcami i badaczami, a związanych z obecnością humanistyki w świecie cyfrowym. Spotkania mają charakter nieformalny i otwarty. Organizatorzy starają się znieść tradycyjny podział na prelegentów i słuchaczy, tak by zredukować związane z nim ograniczenia: każdy chętny może zatem zgłosić swoje wystąpienie lub wziąć udział w dyskusji. I choć wśród uczestników nie ma arbitralnego uprzywilejowania, a kształt całości jest dość elastyczny i dynamiczny, to spotkania bynajmniej nie stają się chaotyczne, ale charakteryzują się spontanicznie powstałym porządkiem.

6 listopada w Warszawie odbyła się pierwsza stołeczna edycja THATCamp. Jej organizatorem było Centrum Humanistyki Cyfrowej z Instytutu Badań Literackich PAN we współpracy z kawiarnią MiTo. Podczas spotkania, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób, odbyło się kilkanaście wystąpień dotykających różnych obszarów tematycznych. Uczestnicy prezentowali zagadnienia związane m.in. z internetowymi bazami tekstów i czasopism, alternatywnymi narzędziami udostępniania treści opartymi na modelu 2.0, a także z nowymi zjawiskami w obszarze tworzenia i wykorzystywania kultury i nauki.


Prof. Włodzimierz Bolecki prezentuje internetowy projekt wydawniczy "Sensualność w kulturze polskiej" podczas THATCamp w Warszawie

Spotkanie dowiodło, że związki nauk humanistycznych i społecznych z technologią przebiegają dziś na wielu różnych poziomach, zaś ich zastosowanie bywa częstokroć bardzo odmienne. Najlepszą ilustracją tej różnorodności może być fakt, iż nowoczesne narzędzia informatyczne są dziś z pożytkiem wykorzystywane w tak na pozór dalekich od siebie dziedzinach, jak stylistyka, edytorstwo, krytyka literacka czy leksykografia.

W warszawskim spotkaniu THATCamp wzięli też udział pracownicy CeON: Michał Starczewski opowiedział zebranym o bazie bibliograficznej CEJSH, zaś Joanna Raczkowska zaprezentowała serwis Otwórz Książkę.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information