CeON dla zainteresowanych tworzeniem repozytoriów instytucjonalnych

19 listopada Centrum Otwartej Nauki zorganizowało szkolenie poświęcone tematyce tworzenia repozytoriów instytucjonalnych. W spotkaniu wzięło udział niemal 60 przedstawicieli największych ośrodków akademickich w Polsce. Zainteresowanie budowaniem repozytoriów jest efektem m. in. polityki Komisji Europejskiej, która zapowiedziała wprowadzenie obowiązku umieszczania w otwartym dostępie wszystkich publikacji naukowych finansowanych ze środków programu Horizon2020.

Celem warsztatów było wsparcie polskich uczelni w tworzeniu repozytoriów, w których pracownicy naukowi będą mogli deponować swoje prace - artykuły, książki, doktoraty czy materiały konferencyjne. Dzięki umieszczaniu treści naukowych w repozytorium naukowcy z jednej strony realizują wymaganie nakładane na nich przez instytucje finansujące badania, z drugiej zaś zwiększają dostępność tekstów dla międzynarodowego środowiska naukowego, ich widoczność w systemach indeksujących i cytowalność. Większość uczelni w Polsce nie posiada jeszcze repozytoriów - obecnie jest ich dopiero kilkanaście.

Program szkolenia zakładał dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w stworzeniu i prowadzeniu repozytorium instytucjonalnego. Znalazły się w nim moduły poświęcone zagadnieniom otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce i na świecie, kwestiom związanym z prawem autorskim, rozwiązaniom informatycznym oraz promowaniu idei otwartego dostępu. Goście z Uniwersytet Łódzkiego: Agnieszka Goszczyńska i Aleksandra Brzozowska podzieliły się  z audytorium  doświadczeniami z tworzenia i prowadzenia repozytorium, które funkcjonuje od ponad 2 lat.

W trakcie spotkania zaprezentowano przygotowany w Centrum Otwartej Nauki pakiet repozytoryjny, z którego mogą bezpłatnie skorzystać wszystkie uczelnie zainteresowane zakładaniem repozytoriów. W skład pakietu wchodzi oprogramowanie oraz wzory dokumentów prawnych ułatwiających prowadzenie repozytorium.

Pakiet dostępny jest tutaj.

 

Mateusz Neumann z ICM podczas warsztatów

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information