Relacja z warsztatów CeON "Otwarty dostęp - szansa czy konieczność?"

22 października w siedzibie ICM w Warszawie odbyły się zorganizowane przez Centrum Otwartej Nauki
w ramach Open Access Week 2013 warsztaty "Otwarty dostęp - szansa czy konieczność?" poświęcone promocji idei otwartości nauki w społeczeństwie. W spotkaniu, poprowadzonym przez Lidię Stępińską-Ustasiak oraz Jakuba Szprota z CeON, wzięli udział uczestnicy z różnych ośrodków z całej Polski.

Celem warsztatów było zidentyfikowanie głównych problemów związanych z upowszechnianiem idei otwartego dostępu oraz wskazanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie. Uczestnicy od początku aktywnie partycypowali w spotkaniu, co pozwoliło na twórczą konfrontację różnorakich poglądów i doświadczeń.Na wstępie uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie głównych interesariuszy otwartego dostępu, którzy stanowią zbiór dość zróżnicowany. Pozwoliło to postawić pytanie o sposób, w jaki należałoby docierać z informacjami o OD do poszczególnych grup zainteresowanych.

Następnie skupiono się na rozpoznaniu naczelnych
obaw, jakie żywić mogą osoby potencjalnie zainteresowane aktywnością
w domenie otwartej nauki. Umożliwiło to zgromadzenie praktycznych argumentów niezbędnych do efektywnego dialogu z osobami niezdecydowanymi lub obawiającymi się szkodliwych skutków publikowania w modelu otwartym.

W dalszej kolejności starano się zidentyfikować główne cele promocji otwartego dostępu. W rezultacie widoczne stało się spore zróżnicowanie w tym obszarze, co pozwoliło lepiej zrozumieć konieczność dostosowania komunikacji w działaniach promocyjnych zarówno do potrzeb różnych uprzednio zidentyfikowanych grup docelowych, jak i do odmiennych celów, które uczestnicy chcieliby osiągnąć poprzez swoje działania promocyjne.

Ostatnia część warsztatów dotyczyła wyboru odpowiednich narzędzi służących do realizacji wcześniej wskazanych celów. Starano się wytypować najlepsze sposoby komunikacji i jednocześnie dopasować je do określonych grup docelowych.

Warsztaty zamknęło podsumowanie, podczas którego uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi uwagami oraz przedstawić oczekiwania na przyszłość. Większość zadeklarowała chęć udziału w kolejnych szkoleniach będących rozwinięciem omawianej tematyki.

Na podstawie materiałów powstałych w trakcie spotkania organizatorzy przygotują opracowanie zbierające wnioski z warsztatów, które zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym. Szczegóły niebawem.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information