Warsztaty dotyczące promocji otwartego dostępu

Centrum Otwartej Nauki ICM UW zaprasza na warsztaty "Otwarty dostęp – szansa czy konieczność? Jak promować otwarty dostęp do treści naukowych".

Temat otwartego dostępu do treści naukowych jest podejmowany coraz częściej -  zarówno wśród samych naukowców, jak i osób odpowiedzialnych za politykę naukową. Szerokie upowszechnienie tej formy dystrybucji treści naukowych wymaga jednak podjęcia wielu działań, zarówno systemowych czy związanych ze stworzeniem i rozbudową infrastruktury, jak i - równie ważnych - edukacyjnych i promocyjnych.

Skuteczne wprowadzenie nowego modelu komunikacji naukowej będzie możliwe jedynie wtedy, gdy wytycznym i dyrektywom będzie towarzyszyło głębokie przekonanie środowiska naukowego, że warto dzielić się efektami pracy naukowej, a otwarty dostęp jest modelem, do którego zmierza komunikacja naukowa na świecie.

Centrum Otwartej Nauki ICM UW zaprasza na warsztaty obejmujące następujące tematy:

- jak budować w środowisku naukowym świadomość znaczenia otwartego dostępu;
- w jaki sposób mówić o otwartym dostępie, aby efektywnie przekonywać do korzyści wynikających z tego modelu;
- jak przełamywać bariery i rozwiewać wątpliwości;
- jakie narzędzia i kanały komunikacji wykorzystywać, aby osiągać najlepsze efekty.

Zaproszenie kierujemy do osób, które są zainteresowane tematyką otwartego dostępu i chciałyby w aktywny sposób promować otwarte rozwiązania w swoim otoczeniu.

Warsztaty odbędą się 22 października 2013 roku w sali seminaryjnej ICM, ul. Prosta 69, IV piętro (wejście od ulicy Prostej), w godzinach 11.00 -15.00.

Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 15 października 2013 roku.O udziale w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym powiadomione e-mailowo lub telefonicznie. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information