Nature wdraża platformę w modelu Open Access

Nature Publishing Group uruchomiła platformę Scientific Reports w modelu Open Access, na platformie są publikowane i udostępniane bez ograniczeń prace z zakresu nauk przyrodniczych. Opłaty za publikowanie w Sceintific Reports ponoszą autorzy. Do wyboru autorów są dwie licencje Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Unported lub Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Więcej informacji na stronie Nature.

Za KOED.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information