Rekomendacje otwartości publikacji dla sektora społecznego

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przyjęła rekomendację otwartości publikacji dla sektora społecznego. Rekomendacja została opracowana przez przedstawicieli instytucji zrzeszonych w Koalicji Otwartej Edukacji i zawiera reguły otwartości, mające pomóc organizacjom pozarządowym w pełni wykorzystać nowe możliwości dystrybucji wiedzy i skutecznie realizować statutowe misje w tym:
- zwiększyć poziom dotarcia do beneficjentów,
- rozwijać współpracę w ramach sektora,
- ułatwić tworzenie nowych projektów,
- przyspieszyć proces wdrażania i aktualizowania wiedzy,
- zapobiegać dublowaniu się wysiłków.

Rekomendacja zwraca także uwagę na istotne rozwiązania dla organizacji sektora społecznego takie jak publikowanie informacji powstających w ramach projektów i codziennej działalności organizacji na otwartych zasadach oraz otwartość na poziomie prawnym zagwarantowana przez wybór wolnych licencji.

W dokumencie znalazły się także rekomendacje dla grantodawców, którzy mogą mieć wpływ na sposób publikacji materiałów przygotowanych w finansowanych przez siebie projektach poprzez odpowiednie ukształtowanie regulaminów konkursowych i umów o przyznanie dotacji.

Rekomendacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Za KOED i OFOP.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information