Nauka 2.0 - praktyczne aspekty rewolucji internetowej w nauce

W najbliższy poniedziałek, dzień rozpoczynający Open Access Week,  Paweł Szczęsny wygłosi pierwszy z cyklu wykładów "Nauka 2.0 - praktyczne aspekty rewolucji internetowej w nauce."

Paweł Szczęsny pracownik Instytu Biochemii i Biofizyki PAN (który jako pierwszy jednostka badawcza w Polsce przyjęła otwarty mandat publikacj) temat otwartości i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi w wymianie informacji naukowej podejmował na tegorocznym TEDxWarsaw. Zagadnieniom tym poświęcone są dwa jego blogi: nauka otwarta i circle of complexity.

Wykładów będzie można wysłuchać w kolejne poniedziałki o godzinie 10.00 w sali E Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, który mieści się na kampusie ochockim przy ul. Pawińskego 5a.

Oto dokładny program:

18/10/2010 KOMUNIKACJA, WSPÓŁPRACA, WIZERUNEK
Nowe formy komunikacji naukowej (blogi, mikroblogi, agregatory,wirtualne konferencje i sesje posterowe) oraz przykłady skutecznegoich użycia. Opiniotwórcza rola blogów i otwarte komentowaniepublikacji w ramach inicjatywy „Research blogging”. Wiki, Etherpadoraz aplikacje Google jako platformy współpracy nad manuskryptami.Inne formy współpracy i mechanizmy współpracy (nakierowane na pracęnad kodem źródłowym). Rola wizerunku badacza w internecie –StackOverflow oraz ResearcherID.

25/10/2010 OTWARTA NAUKA W PRAKTYCE
Spektrum otwartości – definicje. Omówienie otwartych rozwiązao wnauce. Inicjatywy społecznościowego adnotowania genów/białek/strukturkrystalograficznych i wyjaśnienie ich  słabej popularności. Naukowycrowdsourcing i nauka obywatelska. Praktyczne aspekty mechanizmów OpenAccess i Open Notebook Science. Aktualne dyskusje na temat własnościintelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem elementów pracy naukowejnie podlegających ochronie. Domena publiczna. Cytowanie danych. Metryki efektywności naukowej, a otwartość.

1/11/2010 WYSZUKIWANIE INFORMACJI I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
Zalew informacji: fakt czy mit? Wyszukiwanie informacji w sieci:porównanie serwisów PubMed i Google Scholar. Analiza semantycznadanych literaturowych na przykładzie  alternatywnych do PubMedaserwisów: GoPubMed i NovoSeek. Narzędzia to text-miningu. Gromadzenieliteratury online (Connotea, CiteULike) i offline (Zotero, Mendeley) –darmowe alternatywy dla programu EndNote. Automatyczne rekomendacjeliteraturowe. Internetowe dzienniki laboratoryjne.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information