“Wielka transformacja” Michała Kopczyńskiego

Właśnie dodaliśmy do naszej kolekcji “Wielką transformację” prof. Michała Kopczyńskiego, historyka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, członka redakcji Magazynu Historycznego „Mówią wieki” oraz „Przeglądu Historycznego”.

Oto krótka informacja o książce z jej okładki:

„Wielka transformacja” poświęcona jest analizie zmian wzrostu fizycznego mieszkańców Królestwa Polskiego w okresie 1866−1913. Ponieważ wzrost fizyczny człowieka w około 30% uwarunkowany jest przez środowisko – głównie wyżywienie i warunki higieniczne − przeto jego zmiany odzwierciedlają poprawę lub pogorszenie standardu życia w okresie dzieciństwa i młodości. Analiza wzrostu stających do poboru 21−letnich mężczyzn pozwala prześledzić nie tylko przemiany koniunktury, ale i uwarstwienia społecznego w dobie modernizacji Królestwa Polskiego.

Książka jest udostępniona dzięki pomocy Muzeum Historii Polski, z którym nawiązaliśmy współpracę przy realizacji projektu “Otwórz książkę”. W najbliższym czasie będziemy udostępniać kolejne książki polskich historyków, pozyskane do kolekcji “Otwórz książkę” z pomocą MHP.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information