Students for Free Culture rozpoczynają Kampanię na rzecz Otwartej Edukacji

Open Education Campaign to kolejny projekt powołany do życia przez organizację Students for Free Culture (której już sama nazwa odwołuje się do Lawrence'a Lessiga, prawnika z Uniwersytetu Harvarda, i jego przełomowej książki Wolna Kultura). Students for Free Culture (SFC) została powołana do życia w 2005 roku i stawia sobie za zadanie wspieranie idei otwartości na uniwersytetach za pośrednictwem studentów.

W 2008 roku na zorganizowanej w Berkeley przez SFC konferencji podpisano dokument o nazwie "Wheeler Declaration", definiujący otwarty uniwersytet. Uczelnie, zgodnie z podpisanym dokumentem powinny m. in.:

    • udostępniać wyniki prowadzonych badań w modelu otwartym;
    • zbierać materiały wykorzystywane w toku nauki w zbiorach otwartych zasobów edukacyjnych;
    • stosować wolne oprogramowanie i otwarte standardy;
    • budować sieć uniwersytecką w sposób, który naśladowałby otwarty charakter internetu.

Projekt pierwotnie nazwany Open University Campaign poza oczywistymi celami: dążeniem do upowszechniania wyników badań, wspieraniem otwartości uniwersytetów i edukacją, ma też na celu wprowadzenie otwartości jako nowego kryterium oceny uniwersytetu i stworzenie potrzebnych do tego ram prawnych.

W ramach realizacji projektu podjęte zostaną badania nad rozwojem polityki otwartości na uczelniach całego świata, efektem których będzie ranking otwartości uniwersytetów.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information