Internet w warsztacie historyka

Marcin Wilkowski, twórca portalu Historia i media, oraz Maciej Rynarzewski organizują realizowany w całości on-line kurs dla studentów historii poświęcony zagadnieniom użycia nowoczesnych technologii w nauce: Historia i internet.

Szczegółowe tematy poruszane podczas kursu skupiają się m. in. wokół zagadnień otwartości nauki, digital humanities, digitalizacji i udostępniania źródeł w internecie, czy nowoczesnych narzędzi ułatwiających kwerendy.

Pomysł zorganizowania kursu jest odpowiedzią na nieobecność tej tematyki w ramach programu realizowanego w trakcie studiów. Ma na celu przybliżenie studentom zagadnień cyfrowej humanistyki, pokazanie potencjału internetu, który można wykorzystać w badaniach naukowych, a także skłonienie młodych naukowców realizowania własnych projektów internetowych.

Zgłoszenie następuję przez wypełnienie formularza aplikacyjnego w terminie do 30 listopada 2009. Liczba osób, mogących wziąć udział w kursie jest ograniczona. Projekt będzie trwał od 1 grudnia 2009 do 30 kwietnia 2010.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information