Warsztat "Oznaczanie domeny publicznej"

W dniach 20-21 października odbędzie się w Amsterdamie trzeci warsztat w ramach projektu Communia, zatytułowany "Oznaczanie domeny publicznej: zrzeczenie się i certyfikacja".

Tematem warsztatu będą zagadnienia prawne, ekonomiczne i techniczne związane z certyfikacją utworów znajdujących się w domenie publicznej oraz zrzeczaniem się praw do własności intelektualnej w Europie.

Pierwsza sesja warsztatu będzie złożona z dwóch referatów wygłoszonych przez badaczy domeny publicznej oraz prezentacji dwóch narzędzi opracowanych przez Creative Commons. Pozostałe dwie sesje będą dotyczyć możliwość zrzeczenia się praw na terenie jurysdykcji europejskich; oraz narzędzi potrzebnych do ustalenia statusu i certyfikacji utworów znajdujących się w domenie publicznej, lub uznawanych za takie.

Przewidziane są również prezentacje organizacji i projektów, które oparły swoje modele działania na wykorzystaniu utworów z domeny publicznej, oraz spotkania poszczególnych grup roboczych projektu Communia.

Więcej informacji o warsztacie i o projekcie Communia.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information