Próba sklasyfikowania publikacji naukowych nowej generacji

Enhanced publications to zbiorcze określenie na różnego typu elektroniczne publikacje naukowe, które – poza tradycyjnie rozumianym tekstem głównym – zawierają także dodatkowe komponenty treściowe i funkcjonalne, umożliwiające m.in. lepszą kontekstualizację materiału, weryfikację przedstawionych twierdzeń w oparciu o udostępnione dane i szczegóły procesu badawczego, a także ponowne wykorzystanie wyników badań, które legły u podstaw danej publikacji. Chodzi zatem o znaczące rozwinięcie praktyki obowiązującej obecnie w przypadku większości naukowych publikacji cyfrowych, polegającej na opatrywaniu ich przede wszystkim elementarnymi metadanymi opisowymi oraz takimi, które umożliwiają ich łatwą identyfikację systemową i podstawowe przetwarzanie przez systemy wyszukiwania.
Publikacje nowej generacji będą oferowały znacznie więcej funkcjonalności i pozwolą na lepszą prezentację tych elementów, które do tej pory były albo w ogóle pomijane przy prezentacji wyników badań, albo też ich obecność traktowano fakultatywnie, a które mają jednak znaczenie zasadnicze dla odtworzenia kontekstu, w jakim odbyło się badanie, i w rezultacie zrekonstruowania całego procesu badawczego.

Na łamach otwartego czasopisma „Liber Quarterly” ukazał się niedawno artykuł Enhanced Publications: Data Models and Information Systems zawierający przegląd funkcjonujących obecnie rodzajów takich publikacji. Tekst wprowadza zarazem pewną ramę terminologiczną umożliwiającą opisanie ich typowych części składowych, a także zestawienie podstawowych modeli oraz funkcjonalności występujących w ich obrębie.

 

 

Ilustracja pochodzi z artykułu "Enhanced Publications: Data Models and Information Systems" autorstwa Alessia Bardi i Paola Manghi dostępnego na łamach "Liber Quarterly" na licencji CC-BY.

 

 

 

 

 

Autorzy artykułu, Alessia Bardi i Paolo Manghi, zauważają, że na bieżącym etapie wciąż brakuje standardów, w oparciu o które można by tworzyć tego typu publikacje w sposób pozwalający na ich późniejsze optymalne wykorzystanie w różnych dziedzinach nauki. Wskazują również na potrzebę opracowania i wdrożenia odpowiednich polityk, które przyczyniłyby się do powszechnego powstawania tych publikacji nowej generacji.

Artykuł dostępny jest tutaj.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information