Relacja z konferencji w Atenach "Open Access: Movement to Reality" cz. 2

Dziś drugi dzień konferencji "Open Access: Movement to Reality. Putting the Pieces Together" w Atenach.

Wydarzenia relacjonuje Lidia Stępińska-Ustasiak (CeON).

Kolejny dzień konferencji rozpoczęły warsztaty dla członków COAR, w których wzięły udział grupy robocze działające w ramach organizacji. Spotkanie miało na celu prezentację ich bieżących prac i dyskusję z innymi członkami COAR oraz partnerami OpenAIRE na tematy, wokół których zorganizowana jest praca grup roboczych.

Spotkanie COAR miało również charakter sprawozdawczy. Obecnie COAR zrzesza ponad 100 członków z 30 krajów świata (37 z nich dołączyło w zeszłym roku!). Cele organizacji na kolejny rok to przede wszystkim dalsze poszerzanie międzynarodowej sieci repozytoriów poprzez pozyskiwanie nowych członków i wzmacnianie swojej roli w komunikacji naukowej. By to osiągnąć, grupy robocze mają skoncentrować się na wzmacnianiu widoczności i wpływu, interoperacyjności, standardach metadanych oraz wykorzystaniu mechanizmu "długiego ogona" w odniesieniu do danych badawczych.

Ponieważ potrzeby komunikacji naukowej zmieniają się niezwykle szybko, ważne jest stałe rozwijanie kompetencji osób na co dzień zajmujących się repozytoriami. Dlatego prace jednej z grup roboczych skupiają się na wsparciu i szkoleniach. Priorytetem dla wszystkich grup będą w najbliższym czasie dane, które stają się tematem szczególnie ważnym dla krajów Unii Europejskiej, które w niedługiej perspektywie staną przed koniecznością umieszczania w otwartym dostępie danych z projektów objętych pilotażem w ramach programu Ramowego Horyzont 2020.

Dalsza plenarna część konferencji zgromadziła blisko 150 osób, wśród których byli przedstawiciele środowiska naukowego ze świata, instytucji finansujących naukę i badania, a także wydawcy, dyrektorzy bibliotek, osoby zarządzające repozytoriami i eksperci z wielu dziedzin nauki zaangażowani we wspieranie otwartego dostępu do treści naukowych i danych badawczych. Polskę reprezentował ICM jako partner OpenAIRE i członek założyciel COAR.

Konferencję otworzyło przemówienie Anni Hellman, wiceszefowej zespołu ds e-infrastruktury w Komisji Europejskiej, która przedstawiła oczekiwana Komisji względem udostępniania danych z projektów objętych pilotażem. Dane badawcze znalazły się także w centrum zainteresowania audytorium a jutro będą tematem przewodnim zaplanowanych wystąpień.

Sean Hill z École Poly­tech­nique Fédérale de Lau­sanne przedstawił Human Brain Project – spektakularny przykład wykorzystania i połączenia danych z różnych źródeł w celu stworzenia zrozumiałego modelu działania ludzkiego mózgu. „To nie jest projekt, który generuje dane, ale projekt, który je integruje” mówił Hill.

Drugim ważnym obszarem tematycznym była zmieniająca się rola repozytoriów. Zwracano uwagę, że muszą one nie tylko umieć sprostać nowym potrzebom, takim jak udostępnianie danych, ale również że mają szansę zmienić układ sił w komunikacji naukowej na świecie. Mówił o tym Leslie Chan z University of Toronto Scarborough, podkreślając, że rola repozytoriów powinna wykraczać poza funkcje czysto techniczne. Wiedza to dobro wspólne a repozytoria mają szansę przyczyniać się efektywnie do wyrównywania nierówności w dostępie do niej w skali globalnej.

Leslie Chan

Rozwojowi europejskiej e-instrastruktury repozytoryjnej poświęcona była prezentacja Donatelli Castelli, koordynatora technicznego OpenAIRE, która przedstawiła rozwój przedsięwzięcia zarówno od strony zasobów, jak i funkcji. Punktem odniesienia do infrastruktury OpenAIRE było wystąpienie Carmen Glorii Labbe, reprezentującej organizację RedCLARA – sieć repozytoriów z Ameryki Łacińskiej, działającą w 15 krajach. Przykład ten unaocznił, jak trudne może być dążenie do równowagi między skuteczną integracją wielu insfrastruktur a zachowaniem różnorodności, która dla użytkowników indywidualnych może stanowić istotną wartość.

Dzień zamknęło wystąpienie Jose de Buerba z Banku Światowego, który zaprezentował Open Knowledge Repository. Repozytorium, powstałe w 2012 roku, udostępnia ponad 15 tys. publikacji, a dzięki kampanii informacyjnej obejmującej działania marketingowe, PR oraz wykorzystanie mediów społecznościowych, liczba pobrań materiałów zbliża się już do 3,5 miliona.

Tematem przewodnim jutrzejszego spotkania będą dane.

Relację z konferencji można śledzić na twitterze używając hashtagów #openaire i #COAR, a także w postaci wideo na stronie http://live.grnet.gr/theacropolismuseum/auditorium1/.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information