Otwarta nauka jednym z priorytetów kanadyjskiego rządu

Władze Kanady, która w 2014 roku przystąpiła do Open Government Partnership, ogłosiły właśnie oficjalny plan działań dotyczący otwartego rządu na lata 20142016. W projekcie wyodrębniono trzy główne obszary – otwarte informacje, otwarte dane oraz otwarty dialog. Szczegółowe zadania realizowane w ich ramach mają przełożyć się na poprawę dostępu do informacji, rozwój nowych technologii, wzrost zaangażowania obywateli, a także zwiększenie przejrzystości działań w instytucjach publicznych.

W odniesieniu do otwartych danych rząd Kanady zamierza skoncentrować się na współpracy instytucji rządowych różnych szczebli, a także sektora prywatnego. Celem tych działań ma być uspójnienie oferowanych usług, jak również zachęta do ponownego wykorzystywania i komercjalizacji danych. Wsparcie będzie udzielane także inicjatywom międzynarodowym, co wzmocni zarówno sam ruch promujący otwieranie danych, jak i Kanadę jako lidera w obszarze otwartego rządu.

W przypadku otwartych informacji naczelną rolę ma odgrywać otwarta nauka. Rząd Kanady zamierza objąć otwartym dostępem badania finansowane ze środków publicznych, tak by umożliwić nawiązywanie lepszej współpracy ze środowiskami naukowymi, sektorem prywatnym oraz całością społeczeństwa. Otwarty dostęp ma dotyczyć zarówno publikacji naukowych, jak i danych badawczych.

Cele przewidziane w obszarze otwartej nauki na lata 2014–2016 zakładają m.in.:

  • opracowanie i publikację planu wdrożenia otwartej nauki i jego społeczne konsultacje;
  • opracowanie i wdrożenie odpowiednich polityk, wspartych materiałami informacyjnymi i działaniami promującymi otwarty dostęp;
  • utworzenie serwisu umożliwiającego łatwe wyszukiwanie artykułów i danych będących wynikiem badań finansowanych ze środków publicznych;
  • zapoczątkowanie udostępniania danych w modelu otwartym.

Więcej informacji na temat zaangażowania Kanady w Open Government Partnership można znaleźć tutaj.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information