W Atenach zainicjowano prace nad kolejną odsłoną OpenAIRE

W dniach 28–29 stycznia w Atenach odbyło się spotkanie partnerów inicjatywy OpenAIRE, podczas którego zainicjowano prace nad jej kolejną odsłoną. OpenAIRE 2020 to 3,5-letni projekt, w którego ramach prowadzone są działania nad rozwijaniem infrastruktury teleinformatycznej oraz usług pozwalających zapewniać otwarty dostęp do publikacji naukowych. Tworzona jest także europejska sieć wsparcia dla wdrażania otwartych modeli komunikacji naukowej. Nowym elementem projektu, skoordynowanym z zakresem programu Horyzont 2020, są infrastruktura i usługi realizujące otwarty dostęp do danych badawczych.OpenAIRE jest finansowany przez Komisję Europejską, zaś koordynowany przez Uniwersytet Ateński. Rozwija go 50 konsorcjantów z całej Europy. ICM UW należy do grona głównych partnerów projektu. Zapewnia infrastrukturę informatyczną, projektuje i rozwija oprogramowanie oraz bazy danych, prowadzi polskie Krajowe Biuro Otwartego Dostępu (National Open Access Desk),  a także aktywnie uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji i kierunków rozwoju projektu. ICM bierze również udział w pracach zespołu prawnego OpenAIRE. W spotkaniu w Atenach uczestniczyła jego liczna reprezentacja.

Podczas pierwszego dnia spotkań z prezentacjami wystąpili koordynatorzy poszczególnych części projektu. Na szczególną uwagą zasługiwały wystąpienia dotyczące nowych modułów OpenAIRE –  współpracy z prowadzonym przez CERN repozytorium danych badawczych ZENODO oraz prac nad oprogramowaniem służącym do anonimizacji danych. W tej części wystąpił też dr Łukasz Bolikowski z ICM, który wspólnie z Natalią Manola (Uniwersytet Ateński) przedstawił plany dalszego rozwoju systemu zajmującego się automatyczną analizą treści publikacji naukowych i danych badawczych.

Drugiego dnia uczestnicy podzielili się na poszczególne zespoły robocze, które pracowały w formule warsztatowej. Podczas warsztatów zespołu technicznego, w których uczestniczyli m.in. dr Łukasz Bolikowski i Mateusz Kobos, omawiana była mapa drogowa rozwoju infrastruktury informatycznej OpenAIRE. Dyskutowano zarówno o rozszerzeniu istniejącego systemu, jak i o jego nowych funkcjonalnościach, mających ułatwić użytkownikom portalu OpenAIRE dostęp do danych związanych z badaniami naukowymi. Wśród poruszanych tematów znalazły się ponadto takie kwestie, jak: znajdowanie i prezentacja połączeń między publikacjami naukowymi i zbiorami danych, nowe metody automatycznego wydobywania treści z publikacji naukowych, anonimizacja danych, udostępnianie danych przechowywanych przez system w postaci Linked Open Data, zbieranie statystyk dotyczących użytkowania systemu, zmiany w portalu. Wkrótce na oficjalnym blogu OpenAIRE pojawi się relacja z części technicznej spotkania.

Warsztaty sieci Krajowych Biur Otwartego Dostępu (National Open Access Desks – NOADs) odbyły się w podziale na grupy regionalne. Ze strony polskiej uczestniczył w nich Jakub Szprot z ICM. Poświęcono je z jednej strony planowanym aktywnościom ośrodków w poszczególnych krajach, z drugiej zaś strategii komunikacji projektu oraz przewidzianym w jego ramach działaniom edukacyjnym, szkoleniowym i popularyzatorskim.

Warsztaty zespołu prawnego, którego członkiem jest dr Krzysztof Siewicz, doprowadziły do ustalenia zasad bieżącej współpracy z koordynatorami poszczególnych części projektu, którzy będą dostarczać istotnych informacji do analiz prawnych. W ramach OpenAIRE 2020 analizy prawne skupią się na konsekwencjach projektu dla prywatności i ochrony danych osobowych, a także na skutkach, jakie dla infrastruktury otwartej nauki mają nowe przepisy dotyczące ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information